Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag horen we hoe u vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.

Welke thema’s rond gezond ouder worden vindt u belangrijk? Welke onderzoeksvragen zijn er? En wat is er al bekend? De afgelopen weken heeft een aantal experts de praktijk, het onderzoek, het onderwijs en het beleid voor gezond ouder worden in hun regio in beeld gebracht. Hun input hebben we gebundeld tot enkele tekstvoorstellen ‘Gezond ouder worden’: een overzicht van projecten, beleid, goede voorbeelden en de wetenschappelijk stand van zaken (op hoofdlijnen). Graag ontvangen we uw aanvullingen op deze voorstellen in de vorm van kennisvragen. 

Digitale raadpleging: 6 t/m 17 oktober (10.00 uur)

ZonMw heeft de tekstvoorstellen ‘Gezond ouder worden’ donderdag 6 oktober gepubliceerd. U kunt uw aanvullende kennisvragen tot 17 oktober 2016 10.00 uur doorgeven via de digitale vragenlijst.

Integraal levensloopbeleid

De tekstvoorstellen zullen uiteindelijk leiden tot een agenda waarmee ZonMw voeding wil geven aan een hernieuwd, integraal en nationaal vorm te geven levensloopbeleid voor Nederland, dat alle generaties meeneemt. U kunt hier dus invloed op uitoefenen door uw aanvullingen door te geven via de digitale vragenlijst. De agenda wijst een aantal richtinggevende thema’s aan, waarop het beleid zich integraal zou moeten richten, over ministeries en sectoren heen. De conceptagenda ‘Gezond ouder worden’ bestaat uit 4 domeinen:

  • Kwaliteit van leven en gezondheid in het licht van ouder worden.
  • Economische en sociale productie met het stijgen van de jaren.
  • Beleid en infrastructuur met betrekking tot veroudering.
  • Duurzaamheid van het zorg- en welzijnssysteem en bijbehorende voorzieningen.

De Engelstalige strategische onderzoeksagenda van het Joint Programming Initiative More Years, Better Lives geeft meer informatie over wat deze domeinen inhouden.

Vervolg

De conceptagenda en uw aanvullende kennisvragen worden in een geselecteerd gezelschap besproken tijdens een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Het doel van deze bijeenkomst is om een plan van aanpak te ontwikkelen voor een breed draagvlak voor de agenda ‘Gezond ouder worden’.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website