Wilt u onderzoek doen op het thema Onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap? Dien dan uiterlijk 10 maart 2020 uw projectidee in voor onderzoek naar een kennislacune of kennisvraag.

Uw projectidee: kennislacune of kennisvraag

U kunt een projectidee indienen voor onderzoek naar:

  1. een geprioriteerde kennislacune uit de door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde kennissynthese
  2. een kennisvraag op één of meer onderdelen van het Zevenpuntenplan
  3. een kennislacune of -vraag op het gebied van onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap die niet onder punt 1) of punt 2) valt.

Voor deze subsidieronde is in totaal € 3.000.000,- beschikbaar. Bekijk direct de subsidieoproep Programmalijn Onderzoek. Hierin leest u wat u moet doen en wat de voorwaarden zijn.

Geprioriteerde kennislacunes uit kennissynthese

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut de kennissynthese ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' uitgevoerd. De beschikbare- en ontbrekende kennis, interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn middels een quickscan van de literatuur en raadpleging van veldpartijen in kaart gebracht.

Kennisvragen Zevenpuntenplan

Samen met partijen uit het veld heeft het ministerie van VWS het Zevenstappenplan opgesteld. De verschillende onderdelen van dit plan kunnen kennisvragen met zich meebrengen. 

Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

In Nederland is één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van deze zwangerschappen ook ongewenst. Onbedoeld zwanger raken is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Plotseling staan een vrouw en haar (eventuele) partner voor de moeilijke vraag hoe zij met deze situatie moeten omgaan. Daarnaast is het voor kwetsbare (jonge) zwangere vrouwen en ouders in Nederland soms moeilijk om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en veerkrachtig met het ouderschap om te kunnen gaan.

Ons programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en -benutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. In dit programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Speciale aandacht gaat uit naar hoogrisicogroepen.

Ook een subsidieoproep voor verbeteren lokale praktijk

Naast deze subsidieoproep, is er ook een startbudget om de lokale praktijk te verbeteren. Deze is bedoeld om een samenwerkingsverband op te zetten van gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie en gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website