Gemeenten en kennisinstellingen kunnen vanaf 22 juni samen een aanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen.

De kennis die in de projecten wordt ontwikkeld moet direct in de praktijk toepasbaar zijn. Vakkundig aan het werk is een programma dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wat werkt voor wie en waarom?

Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij op zoek naar onderzoeksprojecten die zich richten op 1 van onderstaande onderwerpen (programmalijnen):

  • Werkgeversgerichte aanpakken voor de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Duurzame gedragsverandering door interventies op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
  • Interventies om methodisch werken te bevorderen;
  • Het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen.

Re-integratie en Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Voor Re-integratie en Schuldhulpverlening en armoedebestrijding bestaat de subsidieronde uit 2 verschillende fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. De deadline voor indienen van een projectidee is 3 oktober 2017, 14.00 uur. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies om het idee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag.

Methodisch werken en Integraal werken

Voor Methodisch werken en Integraal werken kunt u direct een volledige subsidieaanvraag indienen. Er zal dus geen fase zijn waarin eerst een projectidee wordt ingediend. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 30 november 2017, om 14:00. Over het indienen binnen deze programmalijnen organiseert ZonMw op 14 september een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website.

Gemeenten en kennisorganisaties doen samen een aanvraag

Eén of meerdere gemeente(n) en een kennisorganisatie zoals een universiteit, een hogeschool, een kennisinstelling of een onderzoeksbureau, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. In de uitvoering kunnen andere partijen betrokken worden afhankelijk van de programmalijn. We streven naar landelijke spreiding van projecten over grote en kleine gemeenten binnen Nederland. Daarnaast kijken we naar spreiding van projecten over kennisinstellingen.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de VNG, het UWV en het ministerie van VWS.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website