Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet een oproep om mee te denken over het nieuwe beleidskader 2023 voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties? Wilt u meedenken en heeft u ideeën? Deze kunt u indienen voor 31 december.

Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie aan ongeveer 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) en aan 3 landelijke koepels: de Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(I)n. Met hun hun activiteiten op het gebied van lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging dragen zij bij aan het versterken van de positie van patiënten en cliënten in het stelsel van zorg en ondersteuning.

Het huidige beleidskader, op basis waarvan pg-organisaties worden gefinancierd, is aan vernieuwing toe. Daarom heeft het ministerie van VWS een discussienota opgesteld met ideeën voor een nieuw beleidskader. Uw input op deze nota wordt zeer op prijs gesteld.

Naast ideeën van pg-organisaties worden ook de voorlopige uitkomsten van het ZonMw-programma Voor elkaar! gebruikt voor het nieuwe beleidskader. Op dit moment werkt Voor elkaar! in opdracht van het ministerie aan een notitie over factoren die bijdragen aan impact en bereik. Deze notitie wordt in het voorjaar van 2021 aangeboden.

Meedenken?

Heeft u ideeën over het nieuwe beleidskader? Stuur dan uw reactie van maximaal twee A4 naar het ministerie van VWS. Het ministerie nodigt naar aanleiding van deze reacties een aantal inzenders uit voor een (online) gesprek. Reageren kan tot 31 december 2020.

Discussienotitie nieuw beleidskader voor pg-organisaties

Naast de bijgevoegde discussienotitie is er ook een uitgebreidere achtergrondanalyse gemaakt van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van PG-organisaties.

Analyse nieuw beleidskader PGO

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website