Op welke onderwerpen zet Nederland de komende jaren in als het gaat om voedingsonderzoek? Over die vraag bogen zich een groep experts afkomstig uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid tijdens de invitational conference die ZonMw, TiFN en de Topsector Agri & Food eind juni organiseerden.

Bijna 50 stakeholders afkomstig uit de voedingswereld en aangrenzende gebieden waren aanwezig. Ze ontvingen vooraf ter voorbereiding en ter inspiratie alvast een eerste aanzet tot het Deltaplan - vertrekpunt voor een nationale agenda waarin voedingsonderzoekers en experts in aangrenzende vakgebieden vanuit een eenduidige visie samenwerken.

Zoeken naar de juiste onderwerpen

Uit de presentaties over voedingsonderzoek kwam naar voren dat in de voedingswereld veel partijen op dit moment zoekende zijn naar de juiste onderwerpen en geschikte meetmethoden.
Zo gaf bijvoorbeeld Rob Beudeker, themadirecteur Nutrition and Health van TiFN aan dat Consumer engagement, Healthy nutrition en Sustainable food systems de drie (onderling verbonden) hoofdthema’s in de nieuwe onderzoeksstrategie van TiFN zijn.
TiFN is de coördinator van publiek-private samenwerking op het gebied van voedingsonderzoek. “Binnen de drie thema’s hebben we acht innovatie-uitdagingen benoemd die prioriteit krijgen bij het bouwen van nieuwe consortia”, aldus Beudeker.

Samenwerking

Edith Feskens, hoogleraar aan Wageningen Universiteit benadrukte het belang van samenwerking.
“Het onderzoek naar voedselkeuze vraagt nú om nieuwe verbindingen tussen een breed spectrum van gedragswetenschappers, neurowetenschappers, voedingswetenschappers en risicobeoordelaars, en nieuwe ICT, app’s en sensortechnologie.”

Prioritering

De deelnemers gingen vervolgens in interactieve workshops aan de slag met het prioriteren van de doelstellingen voor de komende 15 jaar binnen Nederland. Dat leverde het volgende lijstje op:

  • De meerwaarde van voeding op maat voor verschillende doelgroepen.
  • Het beïnvloeden van de fysieke en sociale omgeving.
  • Het verkrijgen van inzicht in welk voedsel en/of eetpatroon zowel duurzaam als gezond is.

Met de bijeenkomst is een waardevolle stap gezet voor de verdere uitwerking van het Deltaplan Voeding dat in het najaar van 2017 klaar ligt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website