Sport- en beweegaanbieders konden tot 23 februari 2017 een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls. Dat leverde voor de drie verschillende regelingen, Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 197 aanvragen op.

Opvallend is, dat er in vergelijking met vorig jaar weer meer aanvragen zijn voor de regeling Kinderen sportief op gewicht. Volgens programmasecretaris Annemieke Bekkers zou dit veroorzaakt kunnen worden door het toevoegen van de doelgroep 4-12 jarigen met overgewicht en obesitas (naast de doelgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar) en omdat er richting zorgaanbieders meer aandacht is gevestigd op de Sportimpuls.

Co-financiering

Dit jaar is voor het eerst cofinanciering verplicht gesteld voor de Sportimpuls (minimaal 15%) in de veronderstelling dat dit ten goede komt aan de borging van de projecten. Het lijkt erop dat de meeste aanvragers de cofinanciering hebben gerealiseerd met inzet van uren, accommodatiehuur, materiaal of een eigen bijdrage van deelnemers.

Hoe verder?

Deze aanvragen worden de komende periode beoordeeld. Eerst worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid. Hierbij wordt alleen gekeken of de aanvraag compleet en volgens de regels is ingediend. Vervolgens  beoordeelt een groep onafhankelijke referenten de aanvragen op relevantie en kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden passend binnen het beschikbare budget.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Meer weten over Sportimpuls?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van de Sportimpuls dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website