Ieder Europees land voert eigen drugsbeleid. Het ERANID-project Illicit Drug Policies and Social Outcome (IDPSO) onderzoekt wat de maatschappelijke gevolgen zijn van het gevoerde beleid. Niet om landen met elkaar te vergelijken, maar om beleidsmakers te laten zien welke keuzen welke gevolgen kunnen hebben.

ERANID logo met de titel van het interview

Regels ten aanzien van illegale drugs betreffen veelal de productie, de verspreiding en het gebruik van drugs. Maar wat in het ene land niet mag is in het andere land wel toegestaan. ‘There is no right model’, zegt projectleider Ricardo Goncalves van de Católica Porto Business School (Portugal). ‘But we aim to understand the impact of different policies. A law may have a positive influence in some areas, but can have a negative impact on other social indicators.’ Door het beleid, de uitvoering en de gevolgen ervan in 7 landen te inventariseren en te analyseren hoopt Goncalves beleidsmakers te laten zien waar beleidskeuzen toe kunnen leiden.

Cross-country analyse

Wil je verschillend beleid kunnen onderzoeken dan biedt ERANID daar een uitgelezen kans voor. Je hebt immers verschillende landen nodig die ieder eigen beleid voeren. 4 ERANID-partners zijn dan ook actief bij het onderzoek betrokken: Portugal, Frankrijk, Italië en Nederland. Daarnaast wordt ook de situatie in Engeland, Canada en Australië onderzocht. Goncalves: ‘It’s a cross-country analysis made possible by ERANID. We’re very pleased to have an international consortium with high profile experts from each country.’ Het is zeker niet zijn bedoeling landen onderling te vergelijken, het gaat er meer om dat elke beleidskeuze eigen consequenties heeft. Die wil hij in kaart brengen.

Gegevens verzamelen

Daartoe wordt als eerste met een nieuwe techniek (Leximetrics) gekeken naar het nationale drugsbeleid in de 7 landen. Hoe ziet de drugswetgeving eruit? Wat is wel of niet verboden? Wat is de strafmaat? Maar ook: hoe ziet de verslavingszorg eruit? Welke faciliteiten zijn er? Wie financiert dat? Welke vragen precies gesteld worden, is onderdeel van het project, maar zeker is wel dat ze dat ook retrospectief gaan doen over een periode van 20 jaar. Deze methode levert een uitgebreide set aan kwantitatieve gegevens op die de basis vormen van de latere analyse.

Perceptie and realiteit

Het gaat echter niet alleen om de wet- en regelgeving an sich. Minstens even belangrijk is hoe het beleid wordt geïmplementeerd en hoe daar door betrokkenen tegenaan gekeken wordt. ‘The law is only theory’, vertelt Goncalves. ‘If the use of a drug is illegal, but the police never arrests a user, then we have to take that into account. The way a law is enforced is as important as the law itself.’ Bovendien gaat het ook over het beeld dat mensen hebben van de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd. ‘It’s a mixture of perception and reality’. In het project wordt hier met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden naar gekeken.

Impact

In een volgende fase zal worden onderzocht wat in elk land de uitkomsten van het gevoerde beleid zijn. Daartoe zal een set van drug-related social indicators worden opgesteld. Welke dat worden is nu nog niet bekend maar het zal gaan om zaken die zowel te maken hebben met het rechtssysteem als met het gebruik van verslavende middelen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld gekeken wordt naar het aantal veroordelingen, of rechtszaken, maar ook naar de verkrijgbaarheid van drugs, de verspreiding van HIV of Hepatitis onder verslaafden, het aantal mensen dat onder behandeling is voor een verslaving et cetera.

Data verwerken

Pas als al deze data zijn verzameld begint het ‘echte werk’; het combineren en analyseren van alle gegevens. Een fikse klus. Bovendien wil Goncalves ook nog gegevens over sociale, culturele en economische factoren in de betrokken landen meenemen in de analyse. ‘Many parts of this study have been done in the past. Never before have we combined all these data in one cross-country-study. Yes, it will be a lot of work, but in both social and economic science we have techniques that makes this kind of analysis possible. I’m convinced we will be able to find strong relationships between policy and social outcome. But don’t ask me now how we’re going to do that. That will be part of the research the coming years en will also depend on the work done during the process.’

ERANID

Het European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID) is een internationaal samenwerkingsverband in het kader van de Europese Unie. Het is gericht op het toegankelijk maken van bestaande kennis op het gebied van drugsgebruik en het uitzetten van onderzoek op gebieden waar nieuwe kennis nodig is. In ERANID werken verschillende wetenschappelijke disciplines en diverse Europese landen samen. ZonMw is namens Nederland één van de partners in het samenwerkingsverband en coördineert het traject.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website