Mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Zorgen dat klinische behandeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid elkaar versterken: dat is het doel van het onderzoek ‘De kracht van depressie’, dat in maart van start is gegaan.

Onderzoeksprogramma GGz

Dit onderzoek is een unieke samenwerking tussen het Expertisecentrum Depressie van TopGGz-instelling Pro Persona en de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging. In oktober ontvingen zij samen een subsidie vanuit het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz. Het onderzoek sluit sterk aan bij actuele maatschappelijke trends: depressie is een hot item. Denk aan de recente campagne over depressie onder jongeren. Ook zijn eigen regie, participeren en zorg voor elkaar veel besproken thema’s.

Uniek onderzoek voorziet in behoefte

Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een depressie. Bestuurslid van de landelijke Depressie Vereniging Gabriëlle Verbeek, benadrukt het belang hiervan: ’Onder mensen met depressie bestaat grote behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Ons aantal ledenaantal stijgt. Mensen met depressie hebben behoefte aan een plek waar zij persoonlijke ervaringen kunnen delen. Dat blijkt voor hen een belangrijke aanvulling op het reguliere behandelaanbod.’.

Module over ervaringskennis en digitale applicatie

Door het interviewen van leden van de Depressie Vereniging krijgen de onderzoekers veel informatie. Junior onderzoeker Dorien Smit: ‘Met de interviews hopen we erachter te komen hoe mensen met depressie geleerd hebben met hun situatie om te gaan, hoe ze de weg naar herstel ervaren en hoe je ervaringskennis op een goede manier kunt delen. De resultaten worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen voor het gebruik van ervaringskennis in de behandelpraktijk. Daarnaast ontwikkelen we een digitale applicatie, die bestaande informatie over ervaringskennis algemeen toegankelijk maakt voor mensen met depressie.’. 

TOPGGz: innovatie en onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder de vlag van de onderzoeksafdeling van het Expertisecentrum Depressie, gevestigd in Nijmegen. Het Expertisecentrum is er voor cliënten met een chronische of therapieresistente depressie. Het Expertisecentrum heeft sinds februari 2016 het keurmerk TOPGGz. TOPGGz is zeer gespecialiseerde patiëntenzorg, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandeling en kennisverspreiding.

Interesse of deelname

Bij interesse in het project of vragen over deelname, kan contact opgenomen worden met junior onderzoeker Dorien Smit, via de.kracht.van.depressie@propersona.nl.

Meer informatie

Project De kracht van depressie. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies.

Bron: Pro Persona

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website