Op een maandagochtend in april liep Marie-José van Rooy – implementatiemedewerker bij ZonMw - het stadhuis in het prachtige stadje Dokkum binnen. Op uitnodiging van Margot Kouwenhoven en Anna Petra van der Wal van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) sprak Marie-José met hen over de uitdagingen die deze nieuwe gemeente heeft – vooral in het sociaal domein - en hoe ZonMw hierbij kan helpen.

Samen zoeken naar oplossingen

Sinds 2015 – vanaf de Wmo-transitie en de transformatie van de Jeugdwet – spreekt Marie-José veel met mensen die werken bij gemeenten en lokale zorg- en welzijnsorganisaties om zo te kunnen achterhalen wat belangrijke vraagstukken zijn voor gemeenten. Ze zoekt dan naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen gemeenten en de lokale organisaties (nog) meer profiteren van de programma’s van ZonMw? Hoe dragen we bij aan oplossingen voor opgaven waar gemeenten op lokaal en regionaal niveau voor staan? En hoe zorgen we ervoor dat een (lokale) succesvolle aanpak ook gezien wordt en misschien wel toegepast kan worden in andere gemeenten van Nederland? Dit doet ze nu dus met de gemeente Noardeast-Fryslân. Een gemeente die lid is van de Raad van 15 van ZonMw.

Bevolkingskrimp en goede zorg blijven bieden

Een overkoepelend onderwerp in Noardeast-Fryslân is de bevolkingskrimp. Hoe zorg je dat ouderen – ondanks deze krimp – toch zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Thuis – in de omgeving die zij kennen en waarin zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wie heeft en wie neemt welke verantwoordelijkheid bij het bouwen en vernieuwen van woningen en het organiseren van zorg en ondersteuning in een regio die steeds verder leegloopt? Toen werd Platform 31 genoemd. Platform 31 is een kenniscentrum dat misschien al kennis heeft over samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en zorgverzekeraars uit andere krimpregio’s – die zouden de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen helpen.

Data helpen bij het maken van beleidskeuzes

Ook wil de gemeente Noardeast-Fryslân met de beschikbare data haar beleid gaan onderbouwen. Dat gebeurt al op veel plaatsen in Nederland. Zo heeft de gemeente Nijmegen samen met de GGD wijkprofielen gemaakt op basis van beschikbare data. En op basis van profielen heeft de gemeente wijkbewoners gevraagd input te geven voor een aantal beleidskeuzes.

Gemeenten kunnen meewerken aan de kennis die ZonMw ontwikkelt

Hoe kan de gemeente Noardeast-Fryslân – en hoe kunnen ook andere gemeenten - meer profiteren van de programma’s die ZonMw uitvoert? ZonMw heeft een aantal programma’s waarin – in lerende netwerken – kennis ontwikkeld wordt voor partijen die actief zijn in het sociaal domein. Denk hierbij aan: het ontwikkelen van (nieuwe) vormen van zorg en ondersteuning voor ouderen en/of mensen met een beperking zodat zij langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen en meer kunnen meedoen in de samenleving. Of meer kennis over het anders organiseren van zorg – zodat de juiste zorg op de juiste plek gerealiseerd wordt. Marie-José benadrukt dat gemeenten mee kunnen doen in dit soort programma’s en projecten – want zo kan in de eigen regio aan oplossingen voor lokale vraagstukken en problemen gewerkt worden.

Goede voorbeelden delen

Goede voorbeelden delen. Dat is belangrijk. Een aantal van die goede voorbeelden zijn te vinden op de website Integraal Werken in de Wijk. Deze website is opgezet door een samenwerkingsverband tussen verschillende kennisinstituten die gemeenten kunnen ondersteunen bij het zoeken en toepassen van goede voorbeelden. Ook de resultaten van relevante ZonMw-programma’s zijn op deze website terug te vinden.

Het uitwisselen is geslaagd: met veel nieuwe kennis én nieuwe ideeën gaan beide partijen nu aan de slag

Kunt u hulp gebruiken?

Kunt u hulp gebruiken bij het vinden van antwoorden op belangrijke vraagstukken in uw gemeente of regio? Of wilt u weten hoe een ‘goed voorbeeld’ uit een gemeente ook gaat werken voor de inwoners van uw gemeente? Laat het ons weten en wij denken met u mee.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website