Onderzoekers leveren aan het eind van hun project data op die vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen zijn. Daarmee volgt ZonMw de breed toegepaste principes van FAIR-data; data die Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. ZonMw heeft daarvoor een werkwijze datamanagement gelanceerd onder de naam ‘Toegang tot Data’.

FAIR-data

ZonMw stimuleert hergebruik van data op 2 manieren. In de 1e plaats doordat bij de uitvoering van alle door ZonMw gefinancierde onderzoeken datamanagement voortaan een vaste plek heeft. Datamanagement is een vereiste op grond van de ZonMw-subsidiebepalingen. Dit betekent voor de onderzoeker dat hij voor aanvang van zijn project een datamanagementplan opstelt. Hierin staat hoe hij zijn dataverzameling FAIR gaat maken. Op de 2e plaats motiveert hij in de subsidie-aanvraag of hij gebruik kan maken van bestaande data of dat hij nieuwe data gaat verzamelen.

Open science en open access

‘Toegang tot data’ is een speerpunt in het nieuwe beleidsplan van ZonMw (2016-2020). Vanuit haar rol als onderzoeksfinancier werkt ZonMw mee in (inter)nationale ontwikkelingen voor ‘open science’, zoals in gang gezet onder het Nederlandse EU-voorzitterschap, in het Landelijk coördinatiepunt research datamanagement (VSNU-SURF) en Data4Lifescience (NFU).  Zo komen actuele ontwikkelingen op het gebied van datamanagement direct beschikbaar voor ZonMw-programma’s.

Impact vergroten

Effectief volksgezondheidsbeleid en succesvol wetenschappelijk gezondheidsonderzoek zijn beide afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens over de volksgezondheid. Databestanden zijn een belangrijk resultaat van ZonMw-projecten. Goed datamanagement vergroot de impact van een project: data worden bruikbaar voor nieuw onderzoek en onderzoeksresultaten kunnen worden geverifieerd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website