Vanuit het COVID-19 Programma hebben ZonMw en NWO een subsidieronde opengesteld die specifiek bedoeld is voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Aanleiding subsidieronde

De coronacrisis heeft grote impact op het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maatregelen die wereldwijd zijn genomen, zoals reisbeperkingen, zorgen voor het wegvallen van toerisme naar die landen. De grote afhankelijkheid van deze sector, in combinatie met de kleinschaligheid van de regio’s, leidt tot het feit dat veel inwoners geen inkomsten meer hebben. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn veel banen verloren. Kwetsbare groepen in de samenleving worden onevenredig hard geraakt.

Oplossingen door onderzoek

Dit complexe vraagstuk is niet zo maar op te lossen. Om de overheden en inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk een uitweg te bieden uit deze en eventuele toekomstige crises, is onderzoek nodig. Hoe zorg je ervoor dat de maatschappijen en economieën veerkrachtig worden? Wat werkt wel en wat niet? Daarbij staan twee onderwerpen centraal:
-    Het beschermen van kwetsbare groepen in de maatschappij.
-    Het opbouwen van een meer diverse en daarmee weerbaardere economie.
Als onderdeel van het COVID-19-Programma – aandachtsgebied Maatschappelijke Dynamiek -  is deze subsidieronde dan ook op die twee onderwerpen gericht.

Planning en budget

Vanaf 8 september 2020 biedt ZonMw de mogelijkheid aan om 2 consortia te vormen en onderzoeksvoorstellen in te dienen aan de Universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het CBHRI. In totaal is er € 500.000,- beschikbaar, aanvragers kunnen maximaal € 250.000,- per project aanvragen. De beoogde maximale looptijd van de projecten is 18 maanden. De deadline voor het indienen van de voorstellen is 27 oktober 2020. De projecten kunnen eind november starten.

Meer informatie
•    Bekijk de subsidieoproep COVID-19: Societal dynamics in the Dutch Caribbean
•    Lees meer over lopende en afgeronde onderzoeken naar COVID-19
•    Ga naar de pagina over het COVID-19 Programma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website