Om te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding hebben 4 gemeentelijke pilots subsidie ontvangen van ZonMw. In deze projecten is geëxperimenteerd met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Om op deze manier snel de juiste hulp in te zetten; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Twee van de 4 pilots zijn gereed en organiseerden een succesvolle bijeenkomst waar zij resultaten en ontwikkelde instrumenten deelden.

Kennisplatform Kind en (echt)scheiding

Op 2 maart presenteerde Kennisplatform Kind en (echt)scheiding (KEES) in 2 zeer goed bezochte bijeenkomsten de resultaten van de gemeentelijke pilot vechtscheiding Noord-Nederland. In 4 deelprojecten hebben zij een bundeling gemaakt van beschikbare kennis en het interventieaanbod en een taxatie-instrument en een routekaart ontwikkeld. Tot slot hebben ze een digitaal platform opgericht, waarbij de ambitie van KEES is om de samenwerking tussen een groot aantal stakeholders in het scheidingsveld (gemeenten, wijk- en gebiedsteammedewerkers, de rechtbank, advocaten, kindbehartigers, ouders etc.) voort te zetten na de beëndiging van het project. Elkaar kennen én van elkaar leren zijn binnen dit complexe thema van onschatbare waarde. De resultaten en instrumenten die zijn ontwikkeld, zijn te vinden op www.platformkees.nl.

Met elkaar uit elkaar

Op 16 maart kwamen ruim 130 deelnemers uit allerlei disciplines in het Dominicanenklooster in Zwolle bij elkaar om deel te nemen aan het slotsymposium ‘Met Elkaar Uit Elkaar’. Het project is erop gericht de samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling te verbeteren, om te voorkomen dat kinderen in complexe scheidingssituaties in de knel komen. Het project is een initiatief van tien samenwerkende organisaties in de regio IJsselland. Meer informatie over dit project is te vinden op www.met-elkaar-uit-elkaar.nl.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website