Cliënten en hun naasten weten als geen ander wat een psychische aandoening met iemand doet. En aan welke zorg en hulp zij behoefte hebben. Deze waardevolle informatie weegt ZonMw via een cliëntenpanel mee bij het honoreren van onderzoeksvoorstellen binnen het Onderzoeksprogramma GGz.

Portretfoto Ben Roelands

 

Het cliëntenpanel is een initiatief van MIND, een samenwerking van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Fonds Psychische Gezondheid.

Ervaringsdeskundigen krijgen een stem

Het cliëntenpanel bestaat uit 35 mensen die ervaring hebben met psychische klachten. Bijvoorbeeld omdat ze zelf een psychische aandoening hebben. Of omdat iemand in hun directe omgeving geestelijk ziek is geweest. Ben Roelands, hoofd projecten bij MIND Fonds Psychische Gezondheid, legt uit wat het panel doet: 'Per ingediend onderzoeksvoorstel bekijken 2 of 3 panelleden de relevantie voor cliënten en bijvoorbeeld familie. Ook beoordelen ze of cliënten en hun naasten voldoende worden betrokken in de verschillende onderzoeksfasen. De programmacommissie neemt het oordeel van het cliëntenpanel mee in het uiteindelijke besluit over het voorstel.'

De kracht van het cliëntenpanel

Wat opvalt, is de enorme betrokkenheid van de panelleden. Roelands vertelt: 'Panelleden nemen hun taak serieus omdat ze merken dat hun bijdrage ertoe doet. Door hun inbreng besteedt ZonMw nu meer aandacht aan onderzoek dat aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met psychische klachten.'

Impact

Ervaringsdeskundigen toetsen vooraf de onderzoeksaanpak, wat regelmatig leidt tot aanscherping. Zo sluit onderzoek beter aan op de praktijk. Roelands: 'Het is nog te vroeg om precies te kunnen zeggen wat de impact van het cliëntenpanel is. Maar ik verwacht een positief effect op de kwaliteit, verspreiding en implementatie van GGz-onderzoek.'

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website