De afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc implementeerde met hulp van het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron de nieuwe kwaliteitsregistratie voor cataract-operaties. Die bestaat volledig uit gegevens die toch al in het epd vastgelegd worden als onderdeel van het zorgproces.

Cataract

Overtypen hoeft niet meer, de kwaliteitsdata worden rechtstreeks uit het epd opgehaald. Het kost wat, maar dan heb je ook wat: nul extra registratielast én een betere basis voor analyse, benchmarking en feedback. Dit ideale scenario werd kortgeleden werkelijkheid in het Radboudumc. De gegevens van de eerste tientallen aan staar geopereerde patiënten zoefden rechtstreeks vanuit het epd naar DHD, de organisatie die deze data landelijk verzamelt en analyseert.
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) nam het initiatief voor dit project en de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc was bereid om dit als pilotafdeling in de praktijk te brengen. Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron bracht menskracht en veel kennis en ervaring in – en krijgt er een mooi praktijkvoorbeeld van de grote winst van eenduidig en eenmalig registreren voor terug. Natuurlijk zijn ook ICT-mensen uit het Radboud van de partij, en een vertegenwoordiger van DHD als ontvangende partij. DHD staat voor Dutch Hospital Data, een door de NFU en NVZ opgerichte stichting die zich richt op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata.

Cataract

Staaroperaties worden in Nederland in tientallen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra uitgevoerd, in totaal gaat het om circa 175.000 operaties per jaar. Een betere en efficiëntere kwaliteitsregistratie kan dus veel opleveren. Makkelijk is het vernieuwen van een kwaliteitsregistratie niet, verre van. Het vraagt verandering van systemen, van processen en van gedrag op verschillende niveaus. Uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat. Dát moet bepalen welke kwaliteitsindicatoren van belang zijn. Welke stappen zitten er in het zorgproces? Welke gegevens worden daarbij sowieso vastgelegd en welke daarvan kun je hergebruiken voor de kwaliteitsregistratie? Bij het cataract-zorgtraject leidde dat tot een overzichtelijke set van 24 items. Die werden zo veel mogelijk in de vorm van zibs, zorginformatiebouwstenen, gegoten: landelijk afgesproken standaarden voor specifieke zorgconcepten die eenheid van taal scheppen.

ICT speelt grote rol

Allereerst moesten de items in het epd – in dit geval Epic – worden ingebouwd voor zover ze daar nog niet in zaten. Vervolgens moest de set daar makkelijk uit gehaald én verstuurd kunnen worden – en niet alleen in Radboudumc, maar als algemeen bruikbare aanpak. Dit had al met al veel voeten in de aarde. Een landelijk bruikbare handleiding op basis van de ervaringen en gevonden oplossingen is in de maak. Andere oogheelkundige afdelingen en klinieken in Nederland kunnen daarmee in hun eigen huis de kwaliteitsregistratie op dezelfde manier verbeteren. Het geslaagde voorbeeld van Radboudumc is een belangrijke eerste stap. Het bewijst dat digitale uitwisseling rechtstreeks vanuit het epd mogelijk is. Een belangrijk punt daarbij is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken hetzelfde epd-systeem gebruiken. Wat nu in Epic werkt, kan niet zomaar overgeplant worden naar concurrent ChipSoft. Voor dat andere veelgebruikte epd begint nu ook een pilot, ook weer met ondersteuning vanuit Registratie aan de bron. Het NOG zet in op stapsgewijze vooruitgang zodat alle oogartsen met het nieuwe systeem kunnen gaan werken en heeft DHD gevraagd om de data van ziekenhuizen die nog niet zo ver zijn voorlopig nog op andere manieren op te halen. De kennis en ervaring die zowel de betrokken zorgverleners als de ICT-mensen van Radboud en DHD én de adviseurs van Registratie aan de bron daarbij hebben opgedaan, zullen zeker helpen om het bij volgende projecten makkelijker te maken.

Ramon van Huet, oogarts in het Radboudumc:

'Het grote voordeel als de kwaliteitsregistratie straks helemaal automatisch tevoorschijn komt, is dat je geen webformulier meer hoeft in te vullen. Dat scheelt een heleboel registratielast. Je speelt een werknemer vrij én je hebt geen risico meer op typefouten bij het overnemen. Om daar te komen was best een grote kluif. We hebben bestaande elementen van het epd aan moeten passen en nieuwe velden en checkmomenten ingebouwd. Bij sommige items hebben we instructiemeldingen ontwikkeld – ook dat verhoogt de kwaliteit van de ingevoerde data.
Door dit project denk ik: zó maken we pas echt goed gebruik van het epd. Bovendien denk ik dat de manier waarop wij de kwaliteitsregistratie nu hebben ondergebracht in het operatieverslag ook bruikbaar is voor andere soorten OK’s. Onze ervaringen worden meegenomen in een landelijke handleiding voor het verduurzamen van de kwaliteitsregistratie cataract. Ziekenhuizen die nog niet zo lang bezig zijn met Epic of er nu mee beginnen, kunnen het met onze ervaringen één keer goed doen, dat scheelt zoveel moeite!'

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website