Het ministerie van VWS heeft het actieplan Lymeziekte aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit actieplan willen patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals de diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in de praktijk en het beleid verbeteren.

Actieplan

In dit actieplan hebben patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals gezamenlijk onderzoeksgebieden en onderwerpen geïdentificeerd die de diagnostiek en behandeling van Lyme op een hoger plan moeten tillen en bij kunnen dragen aan preventie.
Het plan is een ambitieuze kennisagenda en activiteitenlijst, gericht op zowel snelle toepassing van nieuwe testen of behandelmethoden, als op basale kennis voor de komende 5 tot 10 jaar.  

Voorbeelden in het actieplan van andere essentieel geachte activiteiten zijn het opzetten van een registratie en biobank om patiënten langere tijd te volgen, nascholing voor artsen, een beslismodel voor diagnose en behandeling en een keuzehulp voor patiënten.

Uitvoering van het actieplan vraagt om (extra) inspanningen. Het actieplan is vrij beschikbaar voor onderzoeksinstellingen en andere organisaties die een bijdrage willen leveren aan het verkleinen van de Lymeproblematiek.

Diagnostiek, behandeling en preventie van Lyme

Uitvoering van het actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte (inclusief de aard van de  Borrelia-infectie) en verbeteringen in praktijk en beleid voor diagnostiek, behandeling en preventie. Het plan moet gezondheidsschade helpen voorkomen en de kwaliteit van leven van Lymepatiënten verbeteren.

Van burgerinitiatief tot gezamenlijke aanpak

Op basis van het succesvolle burgerinitiatief van de Lymepatiënten in 2010 heeft VWS aan ZonMw gevraagd een onderzoeksagenda op te stellen. ZonMw heeft professionals en patiënten geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd om de vraagstukken en oplossingen te verzamelen. De oplossingen zijn in termen van onderzoeksonderwerpen en acties gebundeld en geprioriteerd in het actieplan. De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) en Stichting Tekenbeetziekten (STZ) waren hier nauw bij betrokken.

Nieuw onderzoeksprogramma Lyme

De geprioriteerde onderzoeksvragen vormen het onderzoeksprogramma Lyme bij ZonMw. VWS heeft aan ZonMw 900.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. In het voorjaar van 2016 heeft ZonMw via een interessepeiling onderzoekers gezocht die willen deelnemen aan de subsidieronde. Begin juli wordt de subsidieronde op uitnodiging opengesteld. Onderzoekers mogen samenwerken met andere partijen (ook niet-onderzoeksinstituten). Samenwerking met patiënten is verplicht. Eind 2016 honoreert ZonMw de subsidieaanvragen en in het voorjaar van 2017 starten de projecten.

Voor de subsidieronde zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

  • onderzoek naar de eigenschappen van de Borrelia-bacterie en het ‘gedrag’ ervan in de mens; de overlevingsmechanismen van de bacterie; de wijze waarop hij zich in het lichaam ophoudt (“vermomt”)
  • onderzoek naar nieuwe testen
  • onderzoek naar nieuwe, veelbelovende (combinaties van) behandelingen
  • onderzoek naar de rol van co-infecties in het ontstaan van Lymeziekte
  • onderzoek voor het valideren van diverse testen die in Nederland en buitenland momenteel worden toegepast in de Lymediagnostiek

Meer informatie

  • over Lyme
  • over het domein Gezondheidsbescherming
  • over Lyme op de website van de patiëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP)
  • over Lyme op de website van de patiëntenorganisatie Stichting Tekenbeetziekten (STZ)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website