Twee jaar na de start van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk, geeft de brochure Werk in uitvoering inzicht in het moois dat het programma inmiddels oplevert.

Hoe stimuleren gemeenten dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe doe je dat dan?

Resultaten van onderzoek

De brochure bundelt 12 artikelen en 11 columns over (tussentijdse) resultaten van verschillende onderzoeken. Zo leest u hoe Mobility Mentoring® mensen helpt die in armoede leven of hoe de training Mentorwijs helpt bij het begeleiden van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. De artikelen komen uit het online magazine Trots op je vak van Divosa en de columns zijn eerder verschenen in het tijdschrift Sociaal Bestek.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk wordt door ZonMw uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Programmapartners zijn Divosa, Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), de Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (UWV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De laatste projecten starten in 2019. In 2021 zijn alle projecten afgerond.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website