Het regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking veilig thuis’ ontwikkeld om de zorg aan kwetsbare zwangeren te structureren. De behoefte aan deze blauwdruk komt van de zorgprofessionals binnen dit consortium.

Integrale, gestructureerde aanpak

De blauwdruk is een ‘standaard zorgpad’ dat een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin mogelijk maakt. Het bevat een stroomschema dat begint bij de intake. De verloskundige zorgverlener screent dan   op psychopathologie, psychosociale problemen en middelengebruik. Vervolgens biedt de blauwdruk een handvat voor de professionals bij het verlenen van zorg tot na de bevalling.

Implementatie

Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, dient de blauwdruk vertaald te worden naar een operationeel zorgpad voor een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Het consortium biedt momenteel ondersteuning bij de implementatie van de blauwdruk bij VSV’s in Zuidwest Nederland.

Kwetsbare zwangeren

Voor de ontwikkeling van de blauwdruk is gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en ervaringen in de regio. In 3 studies is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en de kennis, vaardigheden en attitudes van zorgprofessionals over zorg aan kwetsbare zwangeren. De uitkomsten van deze studies, in combinatie met veldraadplegingen, hebben geleid tot dit resultaat.

Rol van ZonMw

De blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking veilig thuis’ is 1 van de resultaten van het Regionaal consortium Zuidwest Nederland. Dit consortium wordt gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte. Op 11 november 2016 wordt deze blauwdruk als goed voorbeeld gepresenteerd op het jaarlijkse congres van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Meer informatie  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website