Vanaf 22 juni kunnen gemeenten en kennisorganisaties projectideeën indienen voor onderzoeken die gaan over werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Het programma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken over re-integratie, methodisch werken, schuldhulpverlening en armoedebestrijding en integraal werken. De kennis die uit de projecten voortkomt moet direct in de praktijk toepasbaar zijn. Vakkundig aan het werk is een programma in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Prioriteiten 3e subsidieronde

De onderzoeken binnen deze subsidieronde gaan over de volgende onderwerpen:

Re-integratie

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op de effectiviteit van werkgeversgerichte dienstverlening.

Methodisch werken

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op een effectieve inzet van instrumenten, het versterken van het effectief handelen van gemeentelijke uitvoeringsprofessionals en een effectieve gemeentelijke dienstverlening.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op duurzame gedragsverandering van mensen met problematische schulden.

Integraal werken

Onderzoeken binnen dit thema richten zich vooral op regionale of lokale netwerken waar gemeenten bij betrokken zijn (zoals de werkplaatsen sociaal domein). Hier zijn wij op zoek naar integrale aanpakken die oplossingen bieden voor cliënten met meerdere problemen. Dit kunnen problemen zijn op diverse levensdomeinen, waaronder problemen op het domein van werk en inkomen.

Meer informatie

•    Projecten Vakkundig aan het werk
•    Over het programma Vakkundig aan het werk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website