Op 14 oktober heeft het RIVM een bijeenkomst gehouden in het kader van het project 'off label gebruik geneesmiddelen' uit het onderzoeksprogramma. Vanuit allerlei perspectieven - van patiënt tot zorgverzekaar - zijn door het veld knelpunten bediscussieerd voor off label gebruik. Ook is bekeken wat veldpartijen en overheid zouden kunnen doen om deze knelpunten aan te pakken. De betrokkenheid uit het veld was zeer groot: niet alleen kwamen veel mensen naar deze bijeenkomst, de betrokkenheid bij de discussie was ook groot. Tijdens het middagprogramma hebben de ketenpartijen besproken wat een relevante onderzoeksvraag is voor het RIVM om komend jaar op te pakken binnen het onderzoeksprogramma.

Naar het verslag en presentaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website