ZonMw is in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een traject gestart om te komen tot een meer gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns. De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van de wat meer ‘traditionele’ onderzoeksmethoden naar meer diverse onderzoeksdesigns. En lang niet altijd is duidelijk welk design het meest passend is in welke context. Met dit traject willen ZonMw en het NJi onderzoekers de mogelijkheid bieden een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design te maken.

Als onderzoeksfinancier wil ZonMw valide en bruikbare kennis laten ontwikkelen die impact heeft in de praktijk. Impact is niet alleen een kwestie van goede disseminatie. Ook door de keuze van het onderzoeksdesign kan de impact al gaande het onderzoek worden vergroot. Welk onderzoeksdesign het meest geschikt is, hangt sterk af van de situatie. De vraag is dus: welk design is passend in welke context? 


ZonMw is samen met het NJi een traject gestart om te komen tot een gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns door de volgende 3 vragen te beantwoorden:

  1. Bij welk vraagstuk en op welk moment is welk design het meest passend?
  2. Wat is de bewijskracht van een bepaald design?
  3. Wat zijn de randvoorwaarden voor het goed uitvoeren van een bepaald design? 

Deze vragen moeten worden beantwoord, zodat onderzoekers een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design kunnen maken. Dit moet het makkelijker maken om te toetsen of de gekozen methode goed aansluit bij het beoogde doel en ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Daarnaast willen we hetgeen we wel al weten meer bekendheid geven.
De komende maanden worden rond diverse onderzoeksmethoden verschillende bijeenkomsten georganiseerd of bij bestaande bijeenkomsten aangesloten. Hier wordt met onderzoekers en methodologische experts op de verschillende terreinen kennis en ervaringen opgehaald en gebundeld. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website