ZonMw kent 2 miljoen euro subsidie toe aan 7 nieuwe projecten. Onderzoekers werken hierin nauw samen met de praktijk van de kinderopvang om erachter te komen wat werkt en wat niet (en waarom en hoe).

Babies in de kinderopvang

Verhogen van de kwaliteit van de babyopvang, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang en het in kaart brengen van effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen is de focus van deze projecten.

Zo onderzoekt één project een interventie om de overgang van thuis naar kinderopvang voor baby’s soepeler te laten verlopen. Sensitief opvoeden van pedagogisch medewerkers, stressreductie en welbevinden van baby’s staan hierbij centraal. Een ander project draait om de vraag hoe het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte van de kinderopvang verbeterd kan worden. Daarbij wordt ook de invloed hiervan op het welzijn van kinderen meegenomen.
Een derde voorbeeld is een project dat zich richt op het herkennen en stimuleren van positieve eigenschappen (deugden) bij kinderen.

Start en looptijd

Uiterlijk 1 mei 2018 gaan de projecten van start. Eén project loopt 18 maanden en de overige 6 projecten hebben een langere looptijd van maximaal 36 maanden.

Programma Kwaliteit Kinderopvang

De projecten worden gefinancierd uit het programma Kwaliteit Kinderopvang. Opdrachtgever van het programma is het ministerie van SZW. Met de honorering van de 7 projecten is het budget van het programma volledig uitgezet.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website