Jongeren met autisme worstelen met vele uitdagingen rond hun 18e jaar. De overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg is voor hen niet altijd duidelijk. De academische werkplaats Autisme Samen Doen! bracht de ervaringen van jongeren en professionals én hun aanbevelingen in kaart. Een belangrijke conclusie: betrek ouders bij de overgang van jeugd- naar volwassenenzorg!

Aan dit onderzoek werkten ruim 140 respondenten mee aan een online survey, semi-gestructureerde interviews en een focusgroep. Ervaringen van jongeren met autisme zijn positiever wanneer ouder(s) nauw betrokken zijn bij de transfer van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie. Jongeren en ouders willen naast meer continuïteit in de psychiatrische zorg ook bredere begeleiding bij de uitdagingen waar zij als jong-volwassenen voor staan, bijvoorbeeld bij zelfstandigheidsbevordering.

Flexibiliteit

GGZ-professionals wensen meer flexibiliteit en ruimte bij transitie in zorg. Zij zouden graag de ontwikkelingsleeftijd en niet de kalenderleeftijd leidend willen laten zijn voor het moment van overgang van jeugd naar volwassenenzorg en bevelen meer brugvoorzieningen aan voor jongeren met autisme. Ook vinden zij het nodig om de samenwerking tussen professionals uit volwassenen- en jeugdpsychiatrie te verbeteren. Zowel professionals en jongeren wensen minder organisatorische en financiële belemmeringen.

Samen Doen!

De samenvatting met resultaten van dit onderzoek en meer actualiteiten leest u in de nieuwsbrief februari 2017 van de academische werkplaats autisme Samen Doen. De 35 organisaties die deelnemen aan Samen doen! zorgen gezamenlijk voor verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. In de werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar.

Meer informatieNaar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website