Met de ‘kennissynthese onderwijs' is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten. De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen MBO, HBO en WO, waardoor het mogelijk wordt om professionals op te leiden, die in teams kunnen werken en eenzelfde (vak-)taal spreken.

In Nederland wordt palliatieve zorg als generalistische zorg gezien. Dit betekent dat zorgverleners, afhankelijk van hun rol in het proces, palliatieve zorg moeten kunnen geven. Daarnaast wordt verwacht dat zorgverleners inzicht hebben wanneer de gespecialiseerde zorgverlener moet worden geraadpleegd. Dit stelt eisen aan de kennis en kunde van alle zorgverleners, zowel in de eerste als in de tweede lijn.

Vaardigheden en attitudeaspecten

In de kennissynthese is de lat bepaald waaraan, binnen de verschillende onderwijsniveaus (MBO, HBO en WO), moet worden voldaan op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudeaspecten. De verbinding tussen de niveaus in dit onderwijsraamwerk draagt bij aan gezamenlijkheid en betere samenhang in het onderwijs.

Naast het onderwijsraamwerk is in het kader van de kennissynthese een overzicht van stakeholders en krachtenveldanalyse gemaakt. Ook is een instrument ontwikkeld, de zogenaamde onderwijskaart, dat geordend volgens de geografische indeling van de consortia palliatieve zorg inzicht geeft waar welk onderwijs op welk niveau gegeven wordt. 

Vervolg kennissynthese binnen Palliantie

Er komt een kwaliteitswerkgroep onderwijs, waarin mensen met kennis van het MBO, HBO en WO vertegenwoordigd zijn. De werkgroep formuleert stappen richting een structurele inbedding van palliatieve zorg in het onderwijs op alle niveaus. Deze werkgroep adviseert de programmacommissie Palliantie en ook of en wanneer er een aparte subsidieoproep voor onderwijs moet komen. 
Naar verwachting is het advies medio 2017 gereed. 

De kennissynthese is uitgevoerd door VUmc Academie in nauwe samenwerking met een speciaal hiervoor ingerichte ‘denktank’ palliatieve zorg-onderwijs in opdracht van ZonMw.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website