Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Tussen patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en zorgverleners heerst veel onbegrip. Deels omdat zorgverleners er niet bewust van zijn, maar ook omdat ze zich niet bewust zijn van het feit dat ze hun eigen vaardigheden op de patiënt moeten aansluiten.

Het is van belang meer aandacht te besteden aan gezondheidsvaardigheden. In 2017 heeft ZonMw in opdracht van VWS een oproep uitgezet met als doel het in kaart brengen van een overzicht met kennis, methoden en beschikbare tools op het terrein van gezondheidsvaardigheden. Hierbij wordt een tool gemaakt voor de zorgverleners in de curatieve zorg, waarmee deze beter aan kunnen sluiten bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast worden witte vlekken in kennis, methoden en tools in kaart gebracht. 

Het gehonoreerde project 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools' wordt uitgevoerd door Jany Rademakers van het Nivel. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website