De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg.

De umc’s hebben in gezamenlijkheid een lijst gemaakt met niet-effectieve medische handelingen. De Federatie brengt voortaan in zijn richtlijnendatabase, aanbevelingen uit de lijst om iets (nog) niet te doen, nadrukkelijker onder de aandacht van medisch specialisten en andere zorgverleners. De nieuwe aanpak is gebaseerd op een inventarisatie van medische verrichtingen in de bestaande richtlijnen die geen toegevoegde waarde hebben en soms zelfs schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. Op 25 november wordt de lijst in Utrecht op het jaarcongres van het Citrienfonds door de NFU overhandigd aan de Federatie

Beter-niet-doenlijst

Soms kun je dingen beter niet doen. Dat geldt ook binnen de medische wetenschap. Er zijn interventies die geen gezondheidswinst opleveren, zelfs schade kunnen veroorzaken of alleen voor specifieke groepen patiënten werken. In andere gevallen kan het raadzaam zijn eerst even af te wachten. Maar over welke zorg hebben we het dan? In het kader van het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg is onder leiding van IQ Healthcare van het Radboudumc in kaart gebracht welke interventies in de Nederlandse zorgpraktijk geen meerwaarde hebben of beter terughoudend kunnen worden toegepast. In de database van Nederlandse medisch-specialistische richtlijnen wordt deze ‘beter-niet-doenlijst’ nu geïntegreerd. Medisch specialisten die de database raadplegen worden meteen gewezen op het feit dat ‘niets doen’, oftewel terughoudendheid, soms de beste optie kan zijn. Deze aandacht past bij de activiteiten die de Federatie Medisch Specialisten met haar programma Verstandig Kiezen (1)  uitvoert.

Deïmplementeren

In vervolg op de ‘beter-niet-doenlijst’ zijn, gecoördineerd door de acht Nederlandse umc’s, projecten van start gegaan om ook daadwerkelijk in de praktijk te ‘deïmplementeren’: minder zorg leveren die niet bewezen effectief is. Daarbij kan het gaan om ingrepen of therapieën maar ook om bijvoorbeeld minder (aanvullende) diagnostiek of het sneller verwijderen van urinekatheters of infuuslijnen. Het verspreiden van kennis, het inventariseren van factoren die deïmplementatie bevorderen en het bewerkstelligen van een gedragsverandering bij zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen krijgen de komende jaren eveneens meer aandacht.

Over de aan de ‘beter-niet-doenlijst’ ten grondslag liggende inventarisatie verschijnt binnenkort een artikel in het medisch vakblad BMC Medicine.

Doen of Laten? Terugdringen van onnodige zorg

Het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg richt zich op het terugdringen van onnodige zorg en helpt zorgverleners een weloverwogen keuze te maken voor wel of (nog) niet behandelen. Doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorgkosten omlaag te brengen. Het programma wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Citrienfonds financiert tevens de NFU-programma’s Naar regionale oncologienetwerken, e-Health, Sturen op kwaliteit en mede-financiert Registratie aan de bron.(1) Zoals met zorgevaluatie waar klinisch evaluatieonderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van bestaande zorg. En de ontwikkeling van verstandige keuzes waarbij gebaseerd op wetenschappelijk bewijs aandacht wordt geschonken aan hoe specifieke vormen van zorg verstandig kunnen worden ingezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website