Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie zetten hun samenwerking voort, en doen in oktober opnieuw een oproep aan de onderzoekswereld om voorstellen voor klinische studies in te dienen.

BeNeFIT logo

België en Nederland sloten einde 2017 een overeenkomst om samen te investeren in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies. Het doel van BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is dat Belgische en Nederlandse ziekenhuizen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Binnenkort worden de 5 eerste klinische studies in dit programma opgestart.

Gezondheidszorgvragen relevant voor beide landen

De doelmatigheid van bestaande interventies in de gezondheidszorg wordt nog onvoldoende in klinische studies vergeleken (bv. vergelijking tussen medicatie en operatie, of tussen wel en niet opereren). Bovendien is veel onderzoek niet praktijkgericht, waardoor de resultaten niet onmiddellijk bruikbaar zijn in de dagelijkse medische praktijk. Vergelijkende, praktijkgerichte studies dragen nochtans bij tot een betere patiëntenzorg en een efficiënter gebruik van publieke middelen.

In Nederland financiert de overheid om die reden dergelijke studies via de ZonMw-programma’s ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ en ‘DoelmatigheidsOnderzoek’. En in België gaf Minister van Volksgezondheid Maggie De Block in 2015 de opdracht aan het KCE om een programma voor dergelijke klinische studies op te starten en op te volgen. Als gevolg hiervan werd KCE Trials in het leven geroepen.

KCE Trials en ZonMw bundelden 3 jaar geleden de krachten onder de benaming ‘BeNeFIT’. Vele vragen zijn immers relevant voor de gezondheidszorg in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd en kunnen onderzoekers en de financierende overheidsorganisaties elkaar versterken en van elkaar leren.

5 gezamenlijke klinische studies in de startblokken

Beide organisaties deden begin 2018 een gezamenlijke oproep aan de Belgische en Nederlandse onderzoekswereld, om onderzoeksvoorstellen in te dienen die relevant waren voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers uit beide landen.

Deze oproep resulteerde in 38 studievoorstellen. Na selectie mondde dit uit in 5 klinische studies, die binnenkort van start zullen gaan: een studie over (1) de behandeling van piepklachten bij jonge kinderen (KIWI), (2) de behandeling van een invasieve Aspergillus (schimmel) infectie (DUET), (3) het afbouwen van nieuwe generatie biologics bij psoriasis (BeNeBio), (4) het wel of niet opereren van oudere patiënten met een acute hersenbloeding (RESET ASDH) en (5) het effect van hoog versus standaard concentratie eiwit voeding op het functionele herstel na een verblijf in de Intensive care (PRECISE). De eerste resultaten van deze studies kunnen in 2023 worden verwacht.

Onderzoekers kunnen opnieuw voorstellen indienen in oktober

In oktober 2020 zullen het KCE en ZonMw een nieuwe oproep tot studievoorstellen lanceren. Met een budget van maximaal 9 miljoen euro zal BeNeFIT opnieuw studies met patiënten in beide landen financieren.

Als u op de hoogte wil worden gehouden van deze oproep, kunt u:

  • zich aanmelden voor de nieuwsbrief van KCE Trials
  • zich aanmelden voor de ZonMw-nieuwsbrieven van Geneesmiddelen en/of DoelmatigheidsOnderzoek; ook kunt u de ZonMw-subsidiekalender in de gaten houden.

Meer informatie

ZonMw: via benefit@zonmw.nl
KCE: via trials@kce.fgov.be

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website