Vandaag is het nieuwe beleidsplan 2020 – 2024 ‘Het verschil maken’ gepresenteerd. In deze digitale publicatie blikken algemeen directeur Véronique Timmerhuis en voorzitter Jeroen Geurts vooruit op de komende jaren en geven opdrachtgevers VWS en NWO hun visie. In een gesprek met voormalig wethouder Erik Dannenberg worden de uitdagingen op lokaal niveau besproken en is het volledige beleidsplan 2020 -2024 te vinden.

‘Het verschil maken’ dekt de lading van onze ambitie voor de komende jaren. Wij streven naar een goede gezondheid voor iedereen. In de afgelopen twintig jaar van ons bestaan hebben wij veel ervaring opgedaan met het programmeren en financieren van gezondheidsonderzoek en zorginnovaties, met het signaleren van kennisbehoeften en met het versterken van wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Het Beleidsplan 2020-2024 bouwt voort op die expertise en ervaring, waarbij de focus ligt op een vijftal onderwerpen. Deze onderwerpen zijn: een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, kennis delen en verbinden, vernieuwing realiseren in de wetenschap, het benutten van kennis in de praktijk en het investeren in de gehele kenniscyclus.

Om het verschil te kunnen maken, is een actieve samenwerking met veel partijen binnen de kenniscyclus van groot belang. Dat gaat om samenwerking met opdrachtgevers, stakeholders, kennisinstellingen en internationale partijen maar ook om interactie met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. En om een actieve betrokkenheid van eindgebruikers zoals burgers, patiënten en cliënten.

Samen met deze partijen willen wij het verschil maken.

Ga naar de digitale publicatie en ontdek meer.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website