ZonMw heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar Health Technology Assessment-methodieken (HTA, een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg).

Health Technology Assessments kunnen worden gebruikt om o.a. te beslissen welke zorg wordt ingekocht, welke zorg in het basispakket van de ziektekostenverzekering komt en wat verstaan wordt onder gepast gebruik van zorg.

Aanleiding is het nieuwe programma HTA Methodologie 2021 – 2024. Het doel van dit programma is het beschikbaar en toepasbaar maken en het (door)ontwikkelen van HTA voor bestaande zorg en zorginnovaties. Hiermee kan het onderzoek naar de doelmatigheid van zorg worden verbeterd.

Belangrijke thema’s

Voor de behoeftepeiling zijn de belangrijke stakeholders (waaronder innovators, zorgverleners, onderzoekers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten, pakketbeheerder) gevraagd naar hun ervaringen en behoeften ten opzichte van HTA. Uit de peiling kwamen vier belangrijke thema’s naar voren:

•    Optimalisatie van het beoordelingskader verzekerde zorg,
•    Continue evaluatie van technologie,
•    Evaluatie van niet-geneesmiddelen met de nadruk op medische technologie en diagnostiek en
•    Ontwikkeling van uitkomstmaten binnen de niet-curatieve zorg.

Input voor het programma HTA Methodologie

De uitkomsten van de behoeftepeiling worden gebruikt om het programma HTA Methodologie 2021 – 2024 verder vorm te geven en te bepalen voor welke onderzoeksvragen subsidierondes opengesteld worden.

Lees hier de behoeftepeiling
Lees hier de programmatekst HTA Methodologie 2021 – 2024

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website