Kinderen die een (echt)scheiding meemaken, hebben daar vaak last van. In 2015-2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van Dappere Dino’s. Hieruit blijkt dat dit groepsprogramma succesvol preventieve steun biedt aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘Alles is gezondheid’-pledge van Jeugdformaat en TNO.

Dappere Dino’s

De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Onderzoekers van TNO volgden in samenwerking met praktijkpartners 108 kinderen die deelnamen aan het programma. Waar kinderen voorafgaand aan de training ongeveer een 6,5 kregen als cijfer voor hun welzijn, is dit na de training gestegen tot 7,5. Ook bleken er na deelname minder emotionele problemen en gedragsproblemen te zijn. Leeftijdsgenoten die de training niet volgden, lieten geen veranderingen zien. 

Veilige omgeving

Kinderen zien de groep als een veilige plaats om hun gevoelens te bespreken. Daarbij waren ouders heel enthousiast over Dappere Dino’s als training voor hun kind. Ze waardeerden de veilige omgeving waar kinderen contact hebben met lotgenoten en het op speelse manier oefenen met vaardigheden.

Parel

TNO ontving voor een pilotonderzoek naar Dappere Dino’s van ZonMw in 2013 een Parel onderscheiding. Inmiddels is Dappere Dino’s erkend als theoretisch goed onderbouwd door de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Het Nationaal Programma Preventie (NPP)

Vanuit het vijfde programma preventie (PP5) dragen wij bij aan kennisontwikkeling voor het onderdeel ‘Alles is gezondheid….’ van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Alles is gezondheid is het onderdeel van het NPP waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen. De afspraken, ook wel pledges, zijn bedoeld om een beweging op gang te brengen die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. In totaal heeft ZonMw bij 9 pledges onderzoeken uitgezet. Meer over de pledges en de betrokkenheid van ZonMw bij Alles is gezondheid.

Meer informatie

•    Over het onderzoek naar de pledge Dappere Dino’s: Project Dappere Dino's, Factsheet Dappere Dino’s
•    Meer over Dappere Dino’s op de website van TNO
•    Pledge Jeugdformaat en TNO via Alles is gezondheid
•    Over het thema (Vecht) scheiding
•    Wegwijzer preventief aanbod kind en scheiding

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website