Uit promotieonderzoek van psycholoog Laura Kunst (Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University) blijkt dat therapie die gericht is op het versterken van autonomie - het vermogen om je eigen behoeften, wensen en meningen te voelen, te uiten, en af te stemmen met de mensen om je heen - effectief is als het gaat om verminderen van angst.

Laura Kunst

De therapie leidt tot positiever zelfbeeld

De meest gangbare behandeling, cognitieve gedragstherapie (CGT), is ook effectief, maar niet voor iedereen. Bovendien leidt autonomieversterkende therapie tot een positiever zelfbeeld, en is een gender-sensitieve therapievorm. Autonomieversterkende therapie biedt daarom een waardevolle uitbreiding van het behandelaanbod voor angststoornissen.

Dit promotieonderzoek kwam mede tot stand met financiering vanuit ZonMw

Deze onderzoeken zijn gebruikt bij het promotieonderzoek van Laura Kunst:

Lees het volledige bericht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website