De projectleiders en andere betrokkenen van de eerste 6 projecten van Gewoon Bijzonder, Nationaal programma Gehandicapten zijn bijeen geweest om samen een start te maken. En om nader kennis te maken met het programma en met elkaar.

Tijdens de bijeenkomst van vrijdag 16 september wisselden de projectleiders informatie uit over hun project, het werken met de Minimale Dataset, samenwerking met mensen met een beperking en methodieken voor kennisdeling.

Het Kennisplein Gehandicaptensector is voor de projecten een belangrijke plek om kennis, tips en ervaringen te delen.

Lees meer over de startbijeenkomst op het Kennisplein Gehandicapten

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website