Advance Care Planning (ACP), inclusief proactieve zorgplanning en markering, is een hulpmiddel om te zorgen dat palliatieve zorg telkens aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten. Het Nivel onderzocht onder ander hoe de huisarts ACP-gesprekken voert en wat daarin beter kan.

Huisarts in gesprek met patiënt


ACP kan bijvoorbeeld onnodige of ongewenste behandelingen voorkomen en duidelijkheid scheppen over wensen van de patiënt wanneer deze niet meer zelf kan communiceren. ZonMw stimuleert daarom onderzoek dat verdere ontwikkeling en implementatie van ACP mogelijk maakt. ZonMw heeft het Nivel gevraagd om onderzoek te doen naar ACP binnen de palliatieve zorg en, aanvullend, naar ACP-gesprekken tussen huisartsen en hun patiënten.

Kartrekkers nodig voor blijvend gebruik ACP

Er lopen op dit moment veel ZonMw-projecten die gerelateerd zijn aan ACP. Daarom is het belangrijk dat er een goed overzicht komt van de waarde en toepasbaarheid van alle ontwikkelde ACP-interventies. In opdracht van ZonMw voerde het Nivel een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van ACP binnen 104 ZonMw-projecten. Uit het onderzoek blijkt dat voor blijvend gebruik van ACP in een organisatie kartrekkers nodig zijn die (zorg)collega’s motiveren en adviseren op dit gebied. Ook is een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid over ACP van belang. Lees meer hierover in het rapport en bijbehorende handreiking voor de praktijk.

ACP-gesprekken door de huisarts

Aanvullend op dit rapport heeft ZonMw, in opdracht van het ministerie van VWS, het Nivel gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar het ACP-gesprek tussen huisarts en patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen vaak tijdgebrek ervaren voor ACP-gesprekken. Ook is het voor patiënten vaak onduidelijk hoe en waar huisartsen hun wensen en gemaakte afspraken documenteren. Een tijdig begin en een gestructureerde documentatie van ACP-gesprekken kunnen hierbij helpen. Lees meer hierover in de literatuurstudie van het Nivel.

Een eerste versie van dit artikel verscheen in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg september 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.
Inmiddels is het artikel geactualiseerd met de uitkomsten van de Nivelonderzoeken (16 november).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website