Het gebruik van ADHD-medicijnen heeft op de lange termijn geen effect op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Dat staat in een studie van hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In haar promotieonderzoek concludeert zij ook dat de medicatie geen blijvende invloed heeft op het gedrag van jonge gebruikers.


Drie universiteiten onderzochten 1000 kinderen waarvan er 400 ADHD hebben. Zij werden gedurende enkele jaren onderzocht. De kinderen begonnen op hun twaalfde met het invullen van vragenlijsten en ook werd dna afgenomen. Vijf jaar later kwamen ze terug om ook een hersenscan te maken.

Positieve effecten

Er was vrijwel geen verschil in hersenontwikkeling tussen kinderen die geen, veel of weinig medicatie gebruikten, zegt Schweren. "Dat betekent dat het gebruik van medicatie er niet toe leidt dat het brein van kinderen met ADHD zich anders ontwikkelt", zegt ze. "Als we al iets vonden, dan leek het meer op een positief dan op een negatief effect."

Kinderen met ADHD hebben last van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Zij gebruiken medicijnen als Ritalin om de klachten te verminderen. Het gebruik daarvan is in de afgelopen jaren toegenomen. Ouders maken zich soms zorgen omdat ze niet weten wat de langetermijngevolgen van het medicijn zijn.

Andere studie

In augustus verscheen in het tijdschrift JAMA Psychiatry een onderzoek dat juist wél een effect van Ritalin liet zien op het ontwikkelende brein. Hoofdonderzoeker van die studie was Liesbeth Reneman, hoogleraar aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Dat de onderzoeken verschillende resultaten opleveren komt deels doordat ze anders zijn uitgevoerd. "In ons onderzoek hebben we zowel vóór als na het gebruik van Ritalin hersenscans gemaakt, terwijl er in de Groningse studie alleen achteraf hersenscans zijn gemaakt", zegt Reneman. Uit de Groningse studie kun je dus lastig conclusies trekken over oorzaak en gevolg.

Volgens Reneman is het te vroeg voor definitieve conclusies. "Dit is een relatief nieuw onderzoeksveld en er zijn nu een paar studies verschenen", zegt ze. 

Bron: NOS
Foto: Jurgen Telkmann

Gebaseerd op nieuwsbericht UMCG

ZonMw-informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website