In het programma ‘Kwaliteit van zorg – Ondersteuning Zorginstituut’ is aan 8 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten staat het middels actieonderzoek, stimuleren en onderzoeken van het onderling leren en het verbeteren op de werkvloer centraal. Met als doel het verbeteren van de lokale en complexe zorgpraktijk door zorgprofessionals en belanghebbenden.

De gezamenlijke projecten dragen tevens bij aan meer generieke kennis, inzichten en methodieken over en voor interprofessioneel leren en verbeteren op de werkvloer. De projecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar.

De gehonoreerde projecten richten zich op één van deze sectoren:

 • integrale geboortezorg
 • intensive care
 • verpleeghuiszorg

Integrale geboortezorg

Binnen de sector ‘Integrale geboortezorg’ zijn deze 2 projecten toegekend:

 • De SWING studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg (Amsterdam UMC - locatie VUmc) gaat actie-onderzoek uitvoeren. (Toekomstige) ouders, zorgverleners en onderzoekers werken samen in leernetwerken ter verbetering  van de zorg. Welke onderwerpen zijn belangrijk zijn? Wat gaat goed gaat in de zorg? En welke verbeteringen zijn wenselijk?  
 •  Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg (UMC Utrecht) richt zich op het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De uitkomstenset wordt geïmplementeerd in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg Consortium Midden Nederland. Interprofessionele leermethoden worden ontwikkeld en worden parallel aan de implementatie van de ICHOM set ingezet en geëvalueerd.

Intensive care

Binnen de sector ‘Intensive care’ is 1 project toegekend:

 • Het project Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren (Radboudumc) onderzoekt de samenhang tussen de morele onzekerheid die komt met het werk op de intensive care, morele stress en burn-out. Ook wordt gekeken hoe moreel beraad de morele onzekerheid als startpunt kan nemen voor een leer- en verbeterproces.

Verpleeghuiszorg

Binnen de sector ‘Verpleeghuiszorg’ zijn deze 5 projecten toegekend:

 • Het project Zorgteams in hun kracht (Hogeschool Inholland) gaat door middel van actie-onderzoek kennis vergaren over de werkwijze van leren en verbeteren door zorgteams in verpleeghuizen. En over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams.
 • Het project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg (Ben Sajetcentrum) gaat met een aantal onderwijsvernieuwingen de verpleeghuiszorg een stap verder brengen. Er is veel behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Voor drie initiatieven wordt een intervisietraject begeleid waarin van elkaar wordt geleerd. De geleerde lessen worden vervolgens verspreid naar drie nieuwe plekken. Dit verspreiden gebeurt begeleid waarbij tegelijk lessen worden geleerd die van nut kunnen zijn bij volgende stappen.
 • Het project Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg (Fontys Hogescholen) heeft als doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten en het stimuleren van interprofessioneel samenwerken en leren. Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken en acties ingezet om dit te versterken.
 • Het project Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis – Op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Maastricht University) zet een lerend netwerk op, waarin cliënten, naasten en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en het werken in het verpleeghuis. Met actie-onderzoek en in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk wordt de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’ ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.
 • Het project EVIDENCE 2.0. Interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek.  (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil het lerend vermogen van verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Actieonderzoek leren en verbeteren

De subsidieronde ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’ is onderdeel van het programma Ondersteuning Zorginstituut van ons cluster Kwaliteit van zorg. Het leren en verbeteren is gebaseerd op de kwaliteitsproducten die met doorzettingsmacht van het Zorginstituut voor de drie sectoren (integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg) zijn ontwikkeld.

Met het programma Ondersteuning Zorginstituut ondersteunen we ontwikkeling en onderzoek, dat bruikbare kennis en instrumenten oplevert om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee sluit dit programma aan bij de ambities van het Zorginstituut om burgers beter te informeren, zorg voortdurend te verbeteren en zorgpremies beter te besteden.

Wil je meer weten? Bekijk dan de achtergrondinformatie in de (reeds gesloten) subsidieoproep ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’.  

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website