Het is Autismeweek, een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met mede-programmaleider van de Academisme Werkplaats Autisme Kirstin Greaves-Lord. Hier werken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit zorg en onderwijs samen aan meer inclusie van mensen met autisme en hun naasten. ‘We blijven van elkaar leren.’

Wat gebeurt er binnen de AWA en met welk doel?

Kirstin Greaves – Lord: ‘Er wordt inmiddels gewerkt aan diverse projecten, waarbij de gemene deler is dat de thema's inclusie en zingeving en welbevinden aandacht krijgen. Aan ieder initiatief werkt een groep mensen met verschillende achtergronden gelijkwaardig samen. Deze samenwerkingen moeten kennisproducten opleveren die thuis, op school, in de zorg, tijdens werk of in de vrije tijd voorzien in een behoefte voor mensen met autisme, hun naasten of de mensen om hen heen. Uiteindelijk zou dit ertoe moeten leiden dat mensen met autisme zich meer onderdeel voelen – en zijn! - van de samenleving.’

Kirstin Greaves – Lord

Waarom is dit zo belangrijk?

‘Nu ervaren mensen met autisme nog regelmatig vooroordelen. Dit kan ertoe leiden dat kinderen op school niet willen samenwerken of dat het lastig is om werk te krijgen. In elke levensfase ervaren zij regelmatig afwijzing in plaats van inclusie. En dat terwijl er tegenwoordig juist veel aandacht is voor een inclusieve samenleving, maar dan vaak op het gebied van gender of etniciteit. Minder oog is er voor neurodiversiteit – dus dat iedereen een eigen unieke hersenontwikkeling, ‘bedrading’, heeft en dat ieders eigen manier van denken waarde heeft.’

‘Dat zie je bijvoorbeeld ook in de vorm van de meeste sollicitaties. Sociale vaardigheden zijn daarbij erg belangrijk, terwijl een assessment ook een manier kan zijn om te zien wat iemand kan bieden. Zonde, want acceptatie en ‘benutting’ van deze neurodiversiteit maakt de samenleving niet alleen maar mooier en interessanter, maar ook weerbaarder.’

Binnen AWA is sprake van practice what you preach, hoe doen jullie dat?

‘Ja, als je hebt over een inclusieve samenleving, kan je natuurlijk niet werken zonder de mensen om wie het gaat. Ik geloof er sowieso in dat een idee pas tot leven komt door erover te sparren vanuit verschillende perspectieven. Alleen dan ontstaan dingen die meer dan één belang dienen én van nut zijn in de praktijk. Daarvoor moeten alle eindgebruikers betrokken zijn.’

‘We brengen alle verschillende perspectieven minimaal twee keer per jaar samen in gemengde projectoverleggroepen. Daarnaast hebben onderzoekers onderling overleg, net als mensen met ervaringskennis. Maar we wilden voorkomen dat er twee aparte stromen zouden ontstaan. Vanaf deze maand zullen er daarom gemengde intervisie- en themabijeenkomsten komen om juist van elkaar te leren.’

‘In deze bijeenkomsten kunnen we wensen en behoeften in de samenwerking delen, over en weer constructief feedback geven op de werkwijze en zo onze samenwerking optimaliseren. Zo hopen we de samenwerkingsrelaties nog hechter en veiliger te maken. Iedereen moet alles durven zeggen om tot optimaal onderzoek te komen. Je kan het zien als een soort teambuilding. Als stabiele en hechte club van zo’n 55 deelnemers willen we met duurzame resultaten komen, deze gezamenlijke intervisies kunnen ons daar verder in brengen.’

Hoe delen jullie kennis met het veld?

‘De websites van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de vereniging PAS (Personen uit het Autistisch Spectrum) delen onze resultaten, een mooie manier om deze te borgen. Daarnaast verzorgen we lezingen op congressen en organiseren we halfjaarlijkse bijeenkomsten waar we tussenproducten laten zien. Tenslotte is er nog een halfjaarlijkse nieuwsbrief en dragen we bij aan het NVA Autisme Magazine.’

‘Het bereiken van bijvoorbeeld gemeentes en beleidsmakers is nog een uitdaging. Ik denk dat we daar zeker nog bij kunnen dragen aan het beeld en de benodigde oplossingen voor mensen met autisme, maar we zoeken manieren daar onze kennis te delen.’

‘Goed nieuws is dat de NVA samen met ons onder de noemer ‘Autisme Kennisplatform’ ook andere kennisnetwerken één gezamenlijke startpagina gaat bieden. Op die manier hopen we mensen met autisme op een overzichtelijke en gebundelde manier relevante informatie te bieden.’

De Academische Werkplaats Autisme werkt met een subsidie vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Binnen dit programma werken we onder andere aan kennisontwikkeling door vanuit wetenschappelijk onderzoek bruikbare tools te ontwikkelen en deze te verspreiden naar de praktijk, om zo de kwaliteit van zorg te vergroten. We werken hierbij samen met relevante (praktijk)partijen. Meer informatie is te vinden op de programmapagina.

Meer informatie

Lees hier meer over de nog opstartende initiatieven binnen de Academische Werkplaats Autisme of bekijk de video’s van de onderzoeksthema’s onderwijs, beeldvorming & inclusie, omgaan met je eigen autisme en tenslotte hulp, behandeling en medicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website