Zoals aangekondigd gaat de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd nog dit jaar open. De deadline voor het indienen van uw subsidieaanvraag is op dinsdag 9 oktober 2018.

Waar moeten de projecten aan voldoen? 

Binnen het programma wordt in proeftuinen geëxperimenteerd met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. De resultaten die binnen deze proeftuinen tot stand komen bieden aanknopingspunten om de maatschappelijke diensttijd verder in te richten.

Waar in deze oproep accenten op worden gelegd is op dit moment nog niet duidelijk. De volledige subsidieoproep en criteria voor de projectvoorstellen leest u eind augustus in de subsidiekalender van ZonMw.

Hoe dient u uw subsidieaanvraag in? 

Via onze website kunt u zich aanmelden om een subsidieaanvraag in te dienen. Om uw interesse kenbaar te maken, dient u uiterlijk vrijdag 21 september 2018 het formulier in te dienen om u aan te melden. Op de website zal een link naar het formulier worden opgenomen. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is dinsdag 9 oktober 2018, 12.00 uur. 

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 5 september organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst waarin we de subsidieoproep en de procedures om een aanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden. Abonneer u op onze nieuwsbrief jeugd, zodat u zich op tijd kunt aanmelden.

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Met dit programma bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website