Halverwege maart worden 6 subsidieoproepen voor projectideeën over paramedische zorg opengesteld. Het doel van deze subsidieoproepen is het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda’s van de diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie en fysiotherapie.

Illustratieve weergave van 6 paramedische beroepen met de patiënt/cliënt centraal


Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten/universitair medische centra die onderzoek doen op één van deze onderwerpen zijn uitgenodigd om een projectidee in te dienen. De deadline is 28 april 2020 om 14.00 uur. Meer informatie over de exacte invulling en criteria vindt u te zijner tijd in de subsidieoproep. We publiceren de subsidieoproep op onze website en in onze nieuwsbrief kwaliteit van zorg. Houd de subsidiekalender van ZonMw dus in de gaten.

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Het doel van dit programma is het stimuleren van de kwaliteit van de paramedische zorg. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. De betrokken paramedische beroepsgroepen zijn: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website