Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. ZonMw financiert meerdere innovatieve onderzoeken om te ondersteunen bij de mentale impact die kanker op (ex)patiënten kan hebben.

Sneller aan het werk

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 werknemers in Nederland de diagnose kanker. Door de behandelingen en klachten is het vaak lastig om aan het werk te blijven. Het project 'Interventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met kanker, met een Health Impact Bond als financieringsinstrument' is hierop gericht. In samenwerking met onder andere de bedrijfsartsen van ArboNed en de professionals en ervaringsdeskundigen van Re-turn Werkkracht bij Kanker, wordt vanaf 2018 een interventie aangeboden aan ongeveer 200 werknemers met kanker. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, grotendeels gefinancierd door ZonMw, wordt bepaald of de re-integratiemethode is geslaagd. TNO en Tilburg University onderzoeken tot midden 2020 de effecten van de nieuwe re-integratiemethode.

Zelfmanagementonderstuening

Patiënten met ongeneeslijke kanker zijn veelal kwetsbaar. Vaak is sprake van allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang om hier goed mee om te gaan in het dagelijks leven. De onderzoeksprogramma's NurseSMS en ICT4PAL willen onder meer de toegang tot palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker makkelijker maken. Zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger.

Aanpassingsstoornissen

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Her programma 'Aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten' richti zich op onderzoek naar de behoefte van gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis bij kanker.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website