In alle hbo-v opleidingen is aandacht voor de (nieuwe) competenties die nodig zijn voor werken in de wijkverpleging. Het gaat bijvoorbeeld om klinisch redeneren en om het indiceren van verpleging en verzorging in de thuissituatie. Dit en meer blijkt uit de inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van ZonMw.

Ruim een jaar na de invoering van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, inventariseerden Van Iersel (Hogeschool van Amsterdam) en Jos Zandvliet (ZonMw) hoe het in de opleidingen staat met de aandacht voor werken in de wijk. Want juist in de wijkverpleging is al langere tijd een dringend en toenemend tekort aan hbo-verpleegkundigen, terwijl de vraag om zorg thuis complexer wordt en toeneemt.

De inventarisatie laat zien dat in alle opleidingen aandacht is voor de (nieuwe) competenties. Verder worden concrete voorbeelden beschreven van hoe de hogescholen elk op eigen wijze aandacht besteden aan het werken in de wijk. Voorbeelden zijn leernetwerken, stagebeleid en het inrichten van oefenlokalen als een woonhuis.

Lees meer in het rapport 'Aandacht voor de wijk in de opleidingen hbo-verpleegkunde: inventarisatie van interventies' of in het artikel 'Studenten leren meer over de wijk in hbo-v'.

Bachelor of Nursing 2020

Vanaf studiejaar 2016-2017 worden studenten verpleegkunde opgeleid volgens het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, gericht op het brede werkveld van de hbo-verpleegkundigen. Dit is hard nodig: de gezondheidszorg verandert en opleidingen moeten mee veranderen. Daarom presenteerden de 17 hbo-v opleidingen begin 2015 het (destijds) nieuwe opleidingsprofiel. 

Zichtbare schakel

Deze inventarisatie is gefinancierd vanuit Zichtbare schakel. Dit is een programma voor de wijkverpleging, dat ook de ontwikkeling van het Opleidingsprofiel mede mogelijk heeft gemaakt. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website