Voor de eerste subsidieoproep van het programma Voor elkaar!, getiteld ‘Implementeren met impact’, zijn 96 aanvragen binnengekomen. In de aanvragen zit veel variatie, op thema, doelgroepen en soorten organisaties. 

Deze eerste subsidieoproep ging over implementatie, het verder richting de praktijk of toepassing brengen van een bestaand product, dienst of activiteit. De thema’s waarop is ingediend, lopen uiteen. Van onderwerpen gerelateerd aan zorg, tot aan projecten over werk en school. Er zijn aanvragen binnengekomen van zowel de meer traditionele verenigingen als van andere organisaties, zoals platforms en netwerken. Ook de aangevraagde bedragen lopen uiteen. 

Beoordeling

De komende weken worden alle subsidieaanvragen bekeken en beoordeeld door het programmateam en de programmacommissie. Daarbij wordt gekeken naar de criteria uit de subsidieoproep over bereik en impact. Het gaat om vragen over de relevantie van het project, zoals: is het product, de dienst of de activiteit een antwoord op het probleem van de doelgroep. Of, zit de doelgroep juist op dít product, deze dienst of activiteit te wachten. Het gaat ook om kwaliteit. Bijvoorbeeld, gaat het plan van aanpak ertoe leiden dat het product, de dienst of activiteit ook daadwerkelijk duurzaam gebruikt gaat worden in de praktijk. 

Beslissing

De subsidieaanvragen worden op 6 december door programmacommissie besproken. Rond 20 december gaan de brieven uit waarin aan de indieners van de subsidieaanvraag bekend gemaakt wordt of hun project is gehonoreerd. In de brief wordt ook toelichting gegeven op de honorering of de afwijzing. Tot die tijd wordt er nog niet over de uitkomsten van deze subsidieoproep gecommuniceerd.  

De volgende subsidieoproep

Gezien het beschikbare totaalbedrag en het aantal aanvragen zullen er vrijwel zeker ook mooie voorstellen zijn die het (net) niet halen. Toekomstige subsidieoproepen bieden nieuwe kansen. In de tweede helft van januari 2019 maken wij bekend waar de eerstvolgende subsidieoproepen over gaan.

Meer informatie

Lees alles over het programma Voor elkaar! op onze speciale programmapagina.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website