Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. Begin oktober hebben 9 gemeenten subsidie aangevraagd voor de invoering van een wijk-GGD’er in hun gemeente. In totaal is voor 20 gemeenten subsidie beschikbaar voor de periode 2018-2019.

Programmalijn inclusieve samenleving van het actieprogramma verward gedrag

Ondersteuning door het CCV

Bij een subsidietoekenning ontvangen de gemeenten naast de subsidie ook een ondersteuningstraject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). CCV-adviseur Gisèle Bool: ‘We zijn blij dat zoveel gemeenten al in deze subsidieronde mee willen en kunnen doen en een subsidieaanvraag hebben ingediend. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste bijeenkomst op 27 november 2018. Daarin gaan de deelnemende gemeenten nader kennismaken en aan de slag met de handvatten voor monitoren/evalueren.’

Beoordeling

Maar voordat de gemeenten aan de slag kunnen, worden eerst de subsidieaanvragen beoordeeld. Elsemiek Hoogwout, programmasecretaris bij ZonMw vertelt: ‘Voor toekenning moeten gemeenten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Een beoordelingscommissie bekijkt onder meer of er commitment binnen een gemeente is voor een goede verbinding tussen veiligheid en zorg, of doelen SMART-geformuleerd zijn en of ervaringsdeskundigen deelnemen aan de projectgroep. Half november ontvangen de gemeenten bericht of ze subsidie toegekend krijgen.’

Ook aan de slag?

Wilt u in uw gemeente ook een wijk-GGD’er invoeren? In februari en juni 2019 volgen nog 2 instapmomenten om subsidie aan te vragen. In totaal is er subsidie beschikbaar voor 20 gemeenten.

Je begint nooit bij nul 

Beleidsmedewerker Marjolijn Agterberg van de gemeente Veenendaal raadt andere gemeenten van harte een wijkfunctionaris (of wijk-GGD’er) aan. ‘Realiseer je dat je nooit bij nul begint. De functionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die je vervolgens vanzelf tegenkomt.’ Veenendaal voerde vorig jaar de werkwijze met de Wijk-GGD’er in. Meer weten over de aanpak in Veenendaal? Lees het interview met Marjolijn Agterberg en wijkfunctionaris Pieter de Vries.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website