Binnen het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) zijn 9 nieuwe projecten gehonoreerd: 3 over huisartsgeneeskunde, 3 over ouderengeneeskunde, 2 over onderzoek naar onderwijs en 1 over geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.

Foto van het publiek tijdens een projectleidersbijeenkomst


Het HGOG-programma draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Ook levert het programma nieuwe kennis op die relevant en toepasbaar is in de vervolgopleidingen. De projecten starten uiterlijk in september 2020 met hun onderzoek. Naar verwachting zijn de projecten in 2026 afgerond.

3 projecten huisartsgeneeskunde

3 projecten ouderengeneeskunde

2 projecten onderzoek van onderwijs

1 project geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

In het project Diagnosis, prevalence and associated factors of osteoarthritis in adults with intellectual disabilities wordt onderzocht wat de beste manier is van het diagnosticeren van knie en heup artrose bij mensen met een verstandelijke beperking: een multidisciplinair probleem dat naar waarschijnlijkheid veel voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking en ook (onverklaarde) ziektelast geeft.

Achtergrond HGOG-programma

Met het HGOG-programma verzorgen we de uitvoering van onderzoek dat door SBOH (Stichting beroepsopleiding huisartsen) wordt gefaciliteerd en gefinancierd. SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid in opleiding en financiert hun opleiding. Voor de academisering van de opleidingen van de SBOH stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto’s (artsen in opleiding tot onderzoeker) promoveren. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website