In 2019 starten 9 nieuwe praktijkprojecten die zich richten op kennisvragen uit de praktijk. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren.

Praktijkorganisaties en onderzoeksinstellingen krijgen voor maximaal 2 jaar subsidie van Alzheimer Nederland en ZonMw via het programma Memorabel.

Relevantie

Mensen met dementie of hun mantelzorgers beoordeelden in focusgroepen 57 projectideeën. Zij gaven hun mening over de relevantie en de haalbaarheid van de ideeën. Alle projecten sluiten aan bij de vragen in de praktijk. In totaal was er € 1.800.000,-- beschikbaar. De 9 meest relevante en kwalitatief beste projecten werden gehonoreerd: 

  1. Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers – SOL Netwerk
  2. Focussen bij mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie - De Waalboog, zorg welzijn en wonen
  3. Ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie - SOCAV in de thuissituatie - Avoord Zorg & Wonen
  4. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen - Koninklijke Visio
  5. Samen in Actie bij Apathie: SABA - De Archipel
  6. De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie - De Zellingen
  7. Superdivers Dementievriendelijk Den Haag - Xtra Welzijn
  8. Samenkrachtnetwerken: interventies voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten - Stichting Cordaan
  9. De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?

Voor deze subsidieronde werken het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Memorabel’ (Pijler 1) en het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ (Pijler 2) samen. Beide programma’s 
maken onderdeel uit van het Deltaplan Dementie.

Over enkele weken vindt u meer informatie op onze website over deze projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website