8 getalenteerde wetenschappers kunnen aan de slag om hun onderzoeksidee over dementie verder te ontwikkelen en uit te voeren, dankzij twee subsidierondes: Memorabel Fellowship 2019 en Veni 2019.

Memorabel Fellowships 2019

Het doel van deze subsidieronde is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers en specialisten te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. ZonMw kende de subsidie van maximaal 250.000 euro toe aan de volgende zes projecten:

  • De genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer begrijpen, door Dr. F.M. Feringa, Amsterdam UMC - locatie Vumc (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
  • Geavanceerdere rekenmodellen om het genetisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te bevorderen, door Dr. S.E. Pishva, Maastricht University (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
  • Bevordering van de hersengezondheid om dementie te verslaan (de impact van leefstijlfactoren en de ontwikkeling van een app voor gebruik binnen de huisartsenzorg), door Dr. K. Deckers, Maastricht University
  • De rol van neuroinflammatie in genetische FTD onderzoeken, door Dr. H. Seelaar, Erasmus MC (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
  • Genetisch onderzoek bij dementie: een studie in de dagelijkse praktijk, door Dr. S.J. van der Lee, Amsterdam UMC - locatie Vumc
  • Hoe bescherm je hersennetwerken tegen Alzheimer: simulatie en stimulatie, door Dr. W. de Haan, Amsterdam UMC - locatie Vum

Veni-toekenningen

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend, 24 daarvan vallen onder het ZonMw werkterrein. De laureaten kunnen gedurende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 2 onderzoeken richten zich op de ziekte van Alzheimer:

  • Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen, door Dr. M. Gijs, Maastricht University (MHeNs)
  • Vroege opsporing van Alzheimer met taalkenmerken, door Dr. J.M.J. Vonk, UMC Utrecht, Julius Centrum

Meer informatie

  • Meer informatie over de Veni-toekenningen
  • Meer informatie over het programma Memorabel, dat onderdeel is van het Deltaplan Dementie. Vanaf september is er meer informatie over de gehonoreerde projecten van de subsidieronde Memorabel Fellowship 2019 te vinden op de website van ZonMw.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website