Veel psychische aandoeningen ontstaan vroeg in het leven, met vaak levenslange gevolgen. Kansen voor vroegdetectie en vroege interventies worden in de GGz nog onvoldoende benut. Bovendien kan over- en onderbehandeling worden voorkomen door gepersonaliseerde zorg aan te bieden. ZonMw financiert daarom onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de GGz.

Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz


Vroege herkenning en behandeling biedt kansen om het aantal mensen met een psychische stoornis terug te dringen, de kwaliteit van leven van cliënten en de geboden zorg te verbeteren en escalatie van problemen evenals onnodig lange behandeltrajecten te voorkomen. Daarnaast ontstaat door behandeling te baseren op kennis over de medische, psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op het behandeleffect voor de individuele cliënt, gepersonaliseerde zorg. Er wordt niet gekeken of cliënten passen bij bestaande behandelingen maar welke mogelijkheden er zijn voor individuele cliënten.

8 projecten gehonoreerd

De subsidieoproep voor onderzoek naar vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg van het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz heeft veel subsidieaanvragen opgeleverd. Na beoordeling door experts en ervaringsdeskundigen zijn 8 onderzoeken voor middellanglopende studies (4 tot 7 jaar) gehonoreerd. De projecten starten uiterlijk 1 december 2017. De studies richten zich op:

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website