De projecten van de ronde Maak Ruimte voor Gezondheid hebben regionale kennisagenda’s met lokale kennisvragen over de gezonde leefomgeving opgesteld en op basis daarvan zijn ze nu gestart met vervolgonderzoeken.


Fase 1: Kennisagenda’s

Het doel van de eerste fase van Maak Ruimte voor Gezondheid (MRVG) was om regionale consortia te vormen en met elk het consortium in een gezamenlijk proces tot een kennisagenda te komen. Hierin staat het lokale/regionale probleem beschreven wat dit project aan wil pakken en de daaruit voortvloeiende vragen waar ze antwoorden op willen hebben. In de kennisagenda’s staan veel vragen, die niet allemaal beantwoord zullen/kunnen worden. De consortia hebben een aantal vragen geselecteerd uit hun eigen kennisagenda om te beantwoorden in fase 2 van hun project.

Benieuwd naar de kennisagenda’s?

  • Kennisagenda PARTIGAN: Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen: Samen werken aan groen voor gezondheid
  • Kennisagenda GELIJK: ‘Ruimte voor gezondheid’; krachtenbundeling voor kennis over een omgevings-gerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst
  • Kennisagenda RuimteGIDS: Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda
  • Kennisagenda IGLO: Naar een omgevingsstrategie voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Utrecht: een systeembenadering
  • Kennisagenda UDIHiG: Urban Design for Improving Health in Groningen
  • Kennisagenda Space2Move: Ruimte voor Bewegen in de Regio
  • Kennisagenda GO! Noord: Samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in plattelandsgemeenten in de noordelijke provincies

Netwerkbijeenkomst in Helmond

Op maandag 27 januari was alweer de vierde MRVG bijeenkomst. Dit keer georganiseerd door de zuidelijke consortia GELIJK en RuimteGIDS, in Helmond. Dat is de thuisbasis van het consortium GELIJK. Op deze bijeenkomst ging het voornamelijk om het ruimtelijke ontwerp. Hoe kan je een nog te bouwen wijk zo inrichten dat de toekomstige bewoners gezond en inclusief kunnen wonen? Na een informatieve ochtend met veel ruimte voor onderlinge uitwisseling, was het in de middag tijd voor een interactief deel en een wandeling door de  bestaande wijk Brandenvoort en de  nog te bouwen wijk ‘Brainport Smart District.  De deelnemers gingen zelfs aan de slag met collages en ‘knutsel’ maquettes en de bijeenkomst werd door een tekenaar vastgelegd.

Wilt u een impressie krijgen van deze interessante dag? Hier kunt u deze lezen.

Fase 2: Onderzoek

In de tweede fase van deze ronde, zullen de projecten onderzoek verrichten om vragen uit de door hen  opgestelde kennisagenda te beantwoorden. Daarnaast zullen er netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden, elke bijeenkomst door een ander project. Zo blijven de projecten op de hoogte van elkaars voortgang en kunnen ze kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast kan het project dat de bijeenkomst organiseert meer van zijn project laten zien aan de rest. Dat visuele draagt bij aan de beleving en begrip over het probleem, het onderzoek en de mogelijke oplossing.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website