In de 2e subsidieronde van het programma Antibiotica Resistentie zijn 57 projectideeën ingediend. Deze projecten willen bijdragen aan de preventie of reductie van antibioticaresistentie, met de ‘OneHealth’-benadering en gedragsveranderingen als mogelijke invalshoeken.

Preventie van antibioticaresistentie

Het programma streeft ernaar om binnen 5 jaar na afronding van het onderzoek de antibioticaresistentie te verminderen. De ingediende projectideeën in deze ronde hebben een focus op de volgende onderzoeksgebieden:

  • mechanismen voor het verkrijgen en/of overdragen van antibioticaresistentie. Daarbij worden verschillende omgevingen, bijvoorbeeld  patiënten, ziekenhuizen, boerderijen en het milieu betrokken
  • ontwikkeling en gebruik van adequate diagnostische middelen
  • het optimaliseren van dosering en verantwoord gebruik van antibiotica

Van projectidee naar onderzoek

De komende maanden buigen onafhankelijke experts zich over de ideeën. Medio 2017 ontvangen de aanvragers een positief dan wel negatief advies van ZonMw om hun idee uit te werken tot een subsidieaanvraag. Eind 2017 wordt bekend gemaakt welke aanvragen subsidie ontvangen. De projecten starten vanaf begin 2018. De volgende subsidieoproep voor dit programma is gepland in 2018.

Waarom moeten we antibioticaresistentie aanpakken?

Ziekteverwekkende bacteriën ontwikkelen in toenemende mate mechanismen tegen de door mensen ontwikkelde antibacteriële middelen. Steeds vaker zullen bacteriële infecties niet meer behandeld kunnen worden. Resistentie tegen antibiotica is een urgent en wereldwijd probleem. En daarmee een snel groeiend vraagstuk voor beleid, onderzoek en praktijk. De beheersing van antibioticaresistentie vraagt om een multidisciplinaire en internationale aanpak. Daarom participeert ZonMw ook in een internationaal initiatief: het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR).

Gezondheidsbescherming

Dit programma maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Non-alimentaire Zoönosen en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website