In de subsidieronde Onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 van het deelprogramma COVID-19 aanhoudende klachten en nazorg zijn 4 nieuwe projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn tussen juli en september gestart en hebben een looptijd van een kleine twee jaar. De focus binnen deze ronde ligt op het genereren van kennis over effectieve interventies voor herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. De interventies sluiten bij voorkeur aan op onder andere de Kennisagenda van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Multidisciplinaire Kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De vier projecten die zijn gehonoreerd hanteren elk een ander doel en een andere aanpak:

 • Wat is de (kosten)effectiviteit van paramedische herstelzorg voor mensen met aanhoudende klachten na COVID-19: een vergelijking tussen twee gematchte cohorten

  Kort na het uitbreken van de coronapandemie is vanuit de overheid de regeling Paramedische Herstelzorg opgestart. Deze stelde mensen met aanhoudende klachten na COVID-19  in staat gebruik te maken van paramedische zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Dergelijke paramedische herstelzorg heeft tot doel de lange termijn klachten als gevolg van COVID-19 te verminderen met behulp van fysio- /oefentherapie, diëtetiek, logopedie en/of ergotherapie. Dit onderzoek heeft tot doel de (kosten)effectiviteit te bepalen van paramedische herstelzorg bij post-COVID patiënten. Dit zal gedaan worden door de kosten en effecten van post-COVID patiënten die paramedische herstelzorg hebben ontvangen te vergelijken met die van post-COVID patiënten die geen paramedische herstelzorg hebben ontvangen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van patiëntendata van twee lopende cohort onderzoeken.
   
 • Een herstelbevorderend programma met continue biofeedback voor optimale en gepersonaliseerde re-integratie naar werk bij aanhoudende klachten na COVID-19

  Er is behoefte aan een bewezen effectieve aanpak voor werknemers met aanhoudende klachten na COVID-19. In een gerandomiseerde en gecontroleerde studie wordt een 18-weeks herstelprogramma geëvalueerd, bestaande uit:
  1) Monitoring van de hartslagvariabiliteit met persoonsgerichte biofeedback;
  2) Fysieke training gebaseerd op een gestandaardiseerd protocol aangepast aan de persoonlijke belastbaarheid;
  3) Begeleiding door een fysiotherapeut;
  4) Re-integratiebegeleiding door de eigen bedrijfsarts op basis van de HRV-monitoring
  Deze studie evalueert in hoeverre dit programma voor werknemers met ziekteverzuim vanwege aanhoudende klachten na COVID-19 bijdraagt aan herstel en vermoeidheid vermindert. De effecten direct na afloop van het programma en 12 weken daarna worden in kaart gebracht. In de procesevaluatie wordt geëvalueerd welke werknemers en bedrijfsartsen worden bereikt en welke factoren bijdragen aan succesvolle uitvoering van het programma.
   
 • Persoonsgerichte, integrale nazorg COVID-19 in de regio (PINCOR)

  Meer dan 200.000 mensen hebben aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. Zij doen een groot beroep op herstelzorg maar onbekend is of dit leidt tot snellere genezing. In het PINCOR-project onderzoeken we het effect van persoonsgerichte, integrale nazorg van COVID-19 binnen een regionaal netwerk. De patiënt bepaalt samen met de huisarts de behandeldoelen gericht op beter functioneren thuis en in de samenleving. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt begeleid vanuit de huisartspraktijk, aangevuld met paramedische zorg (bijv. fysiotherapie) of gespecialiseerde revalidatiezorg. Ervaringen van zorgverleners en patiënten worden nagegaan bij het ontwerp van de beste aanpak. De patiënt houdt een digitaal dagboek bij om het beloop tijdens en na behandeling te meten. De behandeling heeft tot doel de kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving te verhogen en ziekteverzuim en zorgkosten te verlagen. Patiëntenorganisaties en C-support zijn in het onderzoek betrokken.
   
 • Long COVID VR-Revalidatie naar de thuissituatie (COVR2HOME)

  In dit project wordt de effectiviteit van Virtual Reality (VR) thuisoefeningen onderzocht op het herstel van mensen met aanhoudende klachten na COVID-19. Patiënten met fysieke en ‘coronamist’ klachten krijgen thuis fysieke, concentratie, geheugen, ademhaling, en mentale oefeningen in VR. Deze groep wordt vergeleken met een grote groep patiënten in de ParaCOV-studie, die ‘standaard’ thuisoefeningen heeft gedaan. Daarnaast wordt in dezelfde periode als het VR-cohort een standaard-zorgcohort gevolgd. Binnen het VR-cohort zal worden onderzocht welke patiëntgerelateerde factoren het effect van oefenen met de VR-bril beïnvloeden; met als doel inzicht te krijgen welke patiënt met post-COVID het meest geschikt is voor VR-oefeningen thuis. Bij bewezen effectiviteit en brede toepasbaarheid, kan een VR-thuisoefenprogramma een goed alternatief zijn voor de huidige aanpak en een bijdrage leveren aan persoonsgerichte en doelmatige zorg ‘dichtbij huis’.

Meer informatie over alle long COVID-projecten vind je op deze pagina. Alle projecten in het COVID19-programma zijn te vinden op de overzichtspagina Corona-onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website