In het voorjaar van 2018 hebben 35 regionale praktijkprojecten subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren. Deze subsidies komen uit de 5e subsidieronde van het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag. In totaal zijn er inmiddels al meer dan 100 praktijkprojecten gestart.

Programmabeeld Actieprogramma Verward Gedrag


De projecten zijn gericht op het in de praktijk toepassen van 1 of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Van de 35 projecten zijn:

  • 8 projecten gericht op het toepassen van alle bouwstenen (een sluitende aanpak)
  • 27 projecten gericht op het in de praktijk brengen van één of enkele bouwst(e)en(en)

De projecten zijn allemaal uiterlijk begin mei van start gegaan.

Subsidiemogelijkheden en informatiebijeenkomst

Wilt u ook aan de slag met een betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Bekijk de subsidiemogelijkheden op onze website. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Kom dan donderdag 7 juni naar de informatiebijeenkomst in Utrecht.   

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website