De wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) krijgen een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro.Hiermee kunnen de laureaten in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

Wat is een Vici?

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.
De wetenschappers doen onderzoek naar verschillende onderwerpen. Zij zullen onder meer onderzoeken of fictie bijdraagt aan burgerschap en gemeenschapsvorming. En hoe de energie-efficiënte strategie die onze hersenen gebruiken om enorme hoeveelheden data te verwerken, kan worden nagebootst. Een ander onderzoeksproject ontwikkelt met een multidisciplinaire aanpak manieren om de besluitvormingsprocessen van autonome robots te verbeteren. Onderzoekers zullen ook nagaan hoe zenuwcellen en immuuncellen samenwerken om pijn na een ontsteking actief uit te schakelen. Dit is slechts een greep uit de onderzoeksonderwerpen. Bekijk de Vici-laureaten 2022.

Cijfers en feiten

De Vici’s worden jaarlijks door NWO toegekend. Van de 266 aanvragen zijn er 167 (63%) door mannen en 99 (37%) door vrouwen ingediend. In totaal zijn er 34 Vici-beurzen toegekend; 18 aan mannelijke kandidaten en 16 aan vrouwelijke kandidaten. De honoreringspercentages voor de Vici-ronde 2022 (toegekend in 2023) zijn hiermee respectievelijk 11 en 16 procent.

NWO-Talentprogramma

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben. ZonMw voert het NWO Talentprogramma uit voor het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Klik hier voor de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het Talentprogramma, onder meer over de man-vrouwverdeling.

Meer informatie

Bron: NWO

 


 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website